De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit wetsvoorstel regelt dat werkende ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind. “Het nieuwsbericht heeft het over werkende ouders, maar uit het wetsvoorstel blijkt dat het alleen om werknemers gaat. Het is een gemiste kans om ook de moeders en partners die als zelfstandig ondernemer werken onder deze wet te scharen. Dat zou een nog fundamentelere stap richting gelijkheid tussen mannen en vrouwen zijn”, zegt Margreet Drijvers directeur van PZO.

Mooie doelstelling

Veel jonge ouders staan in het spitsuur van hun leven, extra tijd samen met je pasgeboren kind is enorm belangrijk, valt te lezen in het nieuwsbericht. Door betaald ouderschapsverlof als wettelijk recht in te voeren wordt een fundamentele stap voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen gezet, maar ook een beter evenwicht tussen werk en privé. Naast werknemers die betaald ouderschapsverlof krijgen, regelt dit wetsvoorstel overigens dat ook directeuren-grootaandeelhouders en huishoudelijk personeel recht krijgen op aanvullend geboorteverlof.

 

Financiering deels uit algemene middelen

“Gezien de doelstelling zou het niet meer dan logisch zijn om het wetsvoorstel uit te breiden naar alle werkenden in Nederland. Dat het nu nog niet gebeurd is, is echt jammer”, laat Margreet Drijvers weten. Bovendien wordt deze vernieuwde regeling deels gefinancierd door alle werkenden ouders met kinderen tot 12 jaar via een verlaging van de IACK, de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Zelfstandig ondernemers dragen daarmee wel de lasten, maar ontvangen niet de lusten. Er is nog flink werk aan de winkel.

X