Nu de besmettingscijfers weer stijgen lijkt de tweede gedeeltelijke lockdown voorlopig nog niet voorbij. Daarom wordt het economische steun- en herstelpakket aangepast vanaf 1 januari 2021. Bestaande regelingen worden uitgebreid en nieuwe regelingen worden geïntroduceerd. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor zelfstandigen op een rij.

PZO heeft sinds het begin van de coronacrisis hard gewerkt om de uitdagingen waar zelfstandigen in deze crisis voor staan steeds onder de aandacht te brengen van het kabinet. Deze inspanningen hebben geresulteerd in onder andere inkomensondersteuning, laagdrempelige mogelijkheid om te lenen, uitstel van belasting en tegemoetkoming in vaste lasten. De regelingen zijn niet voor elke zelfstandige ideaal en voor velen zal het de vraag zijn of ze door kunnen. PZO is wel blij dat gemeenten nu zelfstandigen tegemoet kunnen komen om de noodzakelijke kosten te kunnen blijven betalen.

 

PZO hamert er ook steeds op dat het kabinet aandacht moet hebben voor het bieden van perspectief. Gelukkig is daar ook voldoende aandacht en geld voor. “Het is voor iedereen belangrijk om vooruit te kunnen kijken. Met de uitbreidingen en nieuwe maatregelen kan een deel van de zelfstandigen zich ook weer richten op de toekomst en dat is belangrijk”,  aldus Margreet Drijvers, directeur PZO.

 

Bestaande maatregelen
Tozo

De Tozo 3 blijft ongewijzigd en geldt tot in ieder geval 1 april 2021. PZO heeft steeds aandacht gevraagd voor het bieden van perspectief aan zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten zelfstandigen dan ook ondersteuning bieden om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Meld je bij je gemeente als je ondersteuning in de vorm van coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie kan gebruiken.

Vanaf 1 januari 2021 gaan de normbedragen voor de Tozo omhoog. Een alleenstaande ontvangt dan € 1.075 en een gezin € 1.536.

 

Uitstel belasting of verlenging uitstel

Uitstel van het betalen van belasting geeft zelfstandigen wat ruimte in de portemonnee. De mogelijkheid van het vragen van uitstel is nu verlengd tot 1 april 2021. Dit betekent dat ondernemers tot uiterlijk 1 april 2021 uitstel van betaling, of een verlenging van een reeds verleend uitstel kunnen aanvragen. Op de website van de Belastingdienst kun je gemakkelijk uitstel aanvragen als je aan de voorwaarden voldoet.

Het is wel belangrijk om je te realiseren dat deze belastingschuld vanaf 1 juli 2021 moet worden terugbetaald in een termijn van 36 maanden. Mocht je meer tijd nodig hebben om de belastingschuld terug te betalen dan kun je dat zelf met de Belastingdienst afspreken.

Daarnaast blijft de hypotheekaftrek behouden bij een hypotheekbetaalpauze.

 

TVL

De TVL en SBI-codes hadden geen gelukkig huwelijk en daar is vaak aandacht voor gevraagd door PZO. Gelukkig is nu besloten de SBI-codes los te laten waardoor alle sectoren aanspraak kunnen maken op deze tegemoetkoming. Wel geldt een omzetdervingsgrens van 30% door corona. Het subsidiepercentage wordt verhoogd zodat bedrijven met grotere omzetverliezen meer worden gecompenseerd in vergelijking met de eerdere regeling. Het subsidiepercentage groeit nu ook mee met de mate van de omzetderving. Deze intensivering geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020.

 

Nieuwe maatregel
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Bij PZO kwamen veel mails binnen over de nood van zelfstandigen om - ondanks inkomensondersteuning - de gebruikelijke kosten te blijven voldoen. Het kabinet heeft zich dat gelukkig aangetrokken en beseft ook dat er huishoudens zijn die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen, waardoor het betalen van noodzakelijke kosten zoals woonlasten wel heel moeilijk wordt.

Om die reden is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Gemeenten kunnen in die gevallen – ook aan zelfstandigen - bijzondere bijstand verstrekken als het door bijzondere omstandigheden niet meer mogelijk is om de noodzakelijke kosten te betalen. Naar verwachting is de uitwerking van de TONK met gemeenten 1 februari 2021 gereed.

Voor veel zelfstandigen zal deze ondersteuning van groot belang zijn.

 

Aanpassingen van maatschappelijk belang

De aanpassingen van steunpakket door het kabinet is van maatschappelijk belang. De onzekerheid die zelfstandigen ervaren door de maatregelen van het kabinet drukt op hun schouders. We zijn dan blij dat zij nu meer duidelijkheid hebben nu de gedeeltelijke lockdown aanhoudt. Daarnaast heeft PZO steeds gehamerd in overleggen met ministeries op werkenden die buiten de boot vallen. Wij hopen dat deze werkenden door de TONK geholpen kunnen worden.

X