Sinds het ontstaan van het steunpakket voor ondernemers zijn er al diverse aanpassingen gedaan om het beter te laten aansluiten bij de praktijk. Nog steeds vallen veel ondernemers buiten de boot. Daarom hebben wij de ministers en staatssecretarissen opnieuw gevraagd om verdere aanpassingen door te voeren in het steunpakket.

In een brief aan minister Koolmees, minister Van ’t Wout, staatssecretaris Keijzer en de vaste commissies voor sociale zaken en economische zaken vragen wij om aanpassingen in het steunpakket zodat het beter aansluit bij zelfstandige ondernemers. Zo vragen we onder meer en versoepeling van de partnertoets binnen de TOZO, het verlagen van de vaste lasten grens bij de TVL en het versnellen van de TONK.

X