Uit cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat rekeningen van het mkb steeds later worden betaald door grote bedrijven. Om nog beter zicht te krijgen op de situatie is een meldpunt geopend waar je anoniem een late betaling kunt melden. “Een goed initiatief om grote bedrijven en overheidsorganisaties die structureel laat betalen in kaart te brengen”, zegt Margreet Drijvers.

Het Meldpunt Achterstallige Betalingen, beheerd door de Autoriteit Consument & Markt is op maandag 26 januari geopend. Heb je te maken met een late betaling door een groot bedrijf? Meld dat vooral. Op die manier kan de ACM achterhalen welke organisaties zich schuldig maken aan late betalingen en kunnen zij inschatten in welke mate late betalingen voorkomen.

 

Melding maken

Heb je op dit moment te maken met een groot bedrijf of een overheidsorganisatie dat te laat betaalt? Maak dan een melding bij het tijdelijke meldpunt. Op de website van de ACM kun je door een kort formulier in te vullen een melding maken. De melding kan anoniem. Het meldpunt blijft een jaar geopend waarna het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal evalueren en bepalen of er onafhankelijk toezicht moet worden ingevoerd.

 

Bemiddeling

“Met alleen een melding zijn we er nog niet. Daarmee hebben zelfstandigen nog niet eerder hun geld”. Op de website van Betaalme.nu kunnen zelfstandigen terecht voor tips, klachtenbehandeling en bemiddeling. “Je kunt hen inschakelen voor een structurele tijdige betaling van je facturen”.

 

Wettelijke betaaltermijn

Naast dit tijdelijke meldpunt werken de ministeries van EZK en J&V aan een wetswijziging om de maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf te verkorten van 60 naar 30 dagen.

X