Gisteren presenteerde het demissionaire kabinet de Miljoenennota en de Rijksbegroting van 2022. Vanwege de demissionaire status van het kabinet zijn er dit jaar geen grote veranderingen te benoemen. De zelfstandigenaftrek gaat verder omlaag zoals vorig jaar al is aangekondigd en dat betekent dat de koopkracht van zelfstandige ten op zichtte van werknemers omlaag gaat.

Beleidsarme Miljoenennota

De koning gaf in de Troonrede aan dat de Miljoenennota in het teken staat van lopend beleid, dat past bij de demissionaire status van dit kabinet. Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Maar sommige onderwerpen zijn zo urgent dat stilstand ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom wordt voor de onderwerpen klimaat, rechtstaat en woningbouw extra geld uitgetrokken.

 

Fiscale veranderingen

De Miljoenennota en bijbehorende Rijksbegroting staan in het teken van herstel na de coronacrisis. Duidelijk wordt dat het demissionaire kabinet streeft naar een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen. De Commissie Borstlap beveelt op basis van hun rapport aan om de ondernemersfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling spoedig verder af te bouwen.

Zelfstandigenaftrek wordt opnieuw verlaagd

Het kabinet versobert in 2022, zoals vorig jaar al aangekondigd, opnieuw de zelfstandigenaftrek van €6670 (2021) naar €6310. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover. Echter, het bedrag waarover je belasting betaalt, wordt hoger en je betaalt meer inkomstenbelasting. Over je inkomen vanaf 69.398 euro, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%. Dat betekent dat de koopkracht van zelfstandigen ten opzichte van werknemers iets achteruit gaat.

 

Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag

Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot 69.398 euro) daalt iets van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor ondernemers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%.

 

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet

Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage zvw via je inkomstenbelasting. Het tarief voor ondernemers daalt van 5,75% naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van €59.267 euro.

 

Veranderingen voor de besloten vennootschap

Vanaf 1 januari 2022 gaat de schijfgrens voor het lage vennootschapsbelastingtarief omhoog van 245.000 euro naar 395.000 euro. Over de eerste 395.000 euro betaal je 15% vennootschapsbelasting. Het tarief boven dit bedrag blijft 25%.

Je mocht altijd al verliezen meenemen naar volgende boekjaren, maar dit was beperkt in tijd, namelijk 6 jaar. Vanaf 1 januari 2022 mag je onbeperkt verliezen meenemen naar volgende boekjaren. De termijn van 1 jaar terug, blijft wel onveranderd. Tot een verlies van 1 miljoen mag volledig worden verrekend met de belastbare winst. Daarna mag je voor 50% verrekenen.

 

Bijtelling elektrische auto’s omhoog

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto.

 

Gelijker speelveld
STAP-subsidie vervangt scholingsaftrek

Niet alleen wat betreft de fiscaliteit moet er een gelijker speelveld komen. Zo is ook de toegang tot scholing en ontwikkeling voor zelfstandigen van belang. De Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie (STAP) vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal €1000 per jaar.

 

Handhaving Wet DBA

In de 7e voortgangsbrief heeft het kabinet aangegeven nieuwe regelgeving aan een nieuw kabinet over te laten. Vanaf 1 oktober wordt er niet gehandhaafd. Wanneer wel is dus ook aan een nieuw kabinet.

 

Pensioen en arbeidsongeschiktheid

Bij het opbouwen van pensioen wordt ook de behandeling van de tweede en derde pijler gelijk getrokken. En er wordt een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering uitgewerkt.

 

 

Vertrouwen in politiek

Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar flink gedaald blijkt uit onderzoek van Ipsos. Ook het vertrouwen in het demissionaire kabinet heeft een knauw gekregen. Het is belangrijk dat het vertrouwen weer hersteld wordt. Daarom is het hoog tijd dat er schot komt in de formatie.

X