De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2020 afgebouwd van € 7.280 naar ongeveer € 5.000, dat melden Haagse bronnen. In het regeerakkoord waren al afspraken gemaakt over het beperken van de aftrek, maar dit lijkt verder te gaan dan dat. Het maximaal af te trekken bedrag wordt verlaagd en het belastingvoordeel gaat sneller omlaag. Het is de zoveelste maatregel om zelfstandigen op kosten te jagen buiten het regeerakkoord om, het kabinet toont zich een onbetrouwbaar partner en een langetermijnvisie ontbreekt.

Zzp’ers dupe van lastenverlichting voor burgers

De coalitiepartijen zijn de afgelopen weken al druk bezig geweest om plannen uit te werken voor  Prinsjesdag. De economie trekt nog steeds aan en burgers willen dat merken in de portemonnee. Dat lijkt te gaan gebeuren. De koopkracht van burgers moet gemiddeld gaan stijgen met 2 procent en onder andere zelfstandigen gaan hiervoor opdraaien. Een deel van de lastenverlichting voor burgers moet namelijk worden betaald met de afbouw van de zelfstandigenaftrek voor IB-ondernemers. Kortom, het geld wordt alweer gehaald bij ondernemers.

 

Geen ruimte voor ondernemerschap bij dit Kabinet

Met alle (ad hoc) maatregelen van de afgelopen paar maanden, plaatst dit Kabinet de zelfstandig ondernemer in het verdomhoekje. Zonder lange termijn visie, met een bandenplak setje, en door het Regeerakkoord los te laten, toont ze zich onbetrouwbaar. PZO en ZZP Nederland streven naar een nieuwe kijk op de arbeidsmarkt waar alle werkenden kunnen deelnemen en er ruimte is voor ondernemerschap.

Op woensdag 11 september presenteren wij ons manifest Moderne Arbeidsmarkt waarin we de politiek uitdagen om de manier waarop we onze arbeidsmarkt hebben ingericht te veranderen naar één die passend is voor iedereen. Zien we je dan? Meer informatie vind je hier.

 

X