De werkomstandigheden en de tarieven van tolken en vertalers staan al jaren onder druk. De individuele tolk of vertaler heeft weinig tot geen onderhandelingspositie tegenover het Ministerie van J&V of de bemiddelingsbureaus om dit te kunnen verbeteren. Door de handen ineen te slaan, kunnen collectieve afspraken worden gemaakt om de positie van de tolken en de vertalers te verstevigen. De organisaties hebben de volgende verklaring afgegeven:

Belangenbehartigers bundelen krachten

Het NGTV, de Orde van Registertolken en -vertalers, de NSV, de NBTG, ZZP Nederland, FNV Zelfstandigen én PZO (brancheorganisatie zzp'ers) hebben besloten samen te werken. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op de nieuwe wetgeving voor zzp’ers en het verbeteren van de onderhandelingspositie richting opdrachtgevers (Ministerie van Justitie en Veiligheid en bemiddelingsbureaus).

 

Huidige situatie biedt geen onderhandelingspositie

Momenteel maakt het Ministerie van Justitie en Veiligheid afspraken met bemiddelingsbureaus over de voorwaarden waaronder tolken en vertalers dienen te werken. Daardoor hebben ze niet langer de onderhandelingspositie waar tolken en vertalers als zelfstandige ondernemers wel recht op hebben.

 

Onderlinge afspraken voor betere samenwerking

De rol van bemiddelingsbureaus zou met de nieuwe wetgeving voor zzp’ers - die verduidelijkt wanneer er wordt gewerkt als zelfstandig ondernemer - wijzigen. Met die nieuwe wetgeving dienen tolken en vertalers hun eigen voorwaarden te bepalen waaronder wordt gewerkt.

De komende periode zullen de organisaties van tolken en vertalers onderling afspraken maken die een betere samenwerking tot gevolg hebben. De samenwerking moet leiden tot een nieuwe overlegstructuur waarbij betere werk-, kwaliteits- en tariefafspraken met de opdrachtgevers kunnen worden gemaakt. Indien nodig zal hierbij ook worden overlegd met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Belastingdienst en de ACM.

 

 

X