In een Kamerbrief laat staatssecretaris Vijlbrief weten dat hij ondernemers met schulden door corona meer hulp gaat bieden. Vanaf 1 oktober zijn ondernemers weer verplicht te voldoen aan hun opkomende belastingplicht. Uitgestelde belastingbetalingen van voor die tijd moeten ondernemers vanaf 1 oktober 2022 gaan aflossen. Zo hebben de ondernemers een adempauze van een jaar. Omdat die opkomende belastingplicht vanaf deze maand voor sommige ondernemers voor problemen zorgt, kunnen zij onder voorwaarden uitstel van betaling krijgen van hun opgebouwde belastingschulden na 1 oktober 2021. Daarnaast wordt er soepeler omgegaan met een saneringsakkoord laat de staatssecretaris weten.

Helft is al terugbetaald

De uitgestelde belastingbetalingen tijdens de coronacrisis hebben bij ondernemers geleid tot opgebouwde schulden. Toch is de afgelopen periode al bijna de helft van die opgebouwde belastingschuld door de ondernemers terugbetaald. Voor de ondernemers die de schuld nog niet hebben kunnen terugbetalen heeft staatssecretaris Vijlbrief extra maatregelen getroffen. “Het is ongelofelijk knap dat bijna de helft van de totale belastingschuld van ondernemers al is terugbetaald. De ondernemers die dat nog niet kunnen krijgen nu een adempauze en dat kunnen zij goed gebruiken. Het is fijn dat de staatssecretaris extra maatregelen heeft getroffen om hen verder te ondersteunen”, zegt Margreet Drijvers.

 

Geen kwijtschelding van belastingschuld

Ondanks de ruime aflossingsregeling kunnen in de kern gezonde bedrijven in betalingsproblemen komen. Staatssecretaris Vijlbrief laat weten dat het kabinet er nadrukkelijk niet voor kiest om schulden generiek kwijt te schelden. Om een vinger aan de pols te houden is ervoor gekozen om samen met vertegenwoordigers van belangrijke schuldeisers de economische ontwikkelingen te blijven monitoren. Daarnaast wordt er tijdelijk soepeler omgegaan met een saneringsakkoord en kunnen ondernemers onder voorwaarden uitstel krijgen voor opgebouwde belastingschuld na 1 oktober 2021. “Niet alle ondernemers kunnen al weer volop aan de gang en bovendien moeten ze een grote inhaalslag maken. Het is dan ook fijn dat ondernemers die dat nodig hebben iets meer ruimte krijgen om hun opgebouwde schulden terug te betalen”, laat Margreet Drijvers weten.

 

Belastingdienst en Douane gaan soepeler om met saneringsakkoord

Sanering van schulden kan in uiterste nood een oplossing zijn voor in de kern gezonde bedrijven om een faillissement af te wenden. Een saneringsakkoord komt in principe pas tot stand als alle schuldeisers bereid zijn een offer te brengen door een deel van hun vordering kwijt te schelden. Het kabinet heeft er nu voor gezorgd dat in ieder geval de Belastingdienst en de Douane zich tijdelijk soepeler opstellen bij een minnelijk saneringsakkoord en genoegen nemen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Staatssecretaris Vijlbrief verwacht dat deelname door private schuldeisers aantrekkelijk is met deze tijdelijke versoepeling. Het versoepelde beleid loopt van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

 

Uitstel betaling belastingen na 1 oktober 2021

Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Tegelijk zijn er mogelijk bedrijven die corona-uitstel hebben gekregen en die vanaf 1 oktober 2021 niet onmiddellijk aan hun nieuw opgekomen betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst en Douane een verzoek doen om uitstel van betaling voor deze nieuwe schuld. Het kabinet heeft een tijdelijke versoepeling van het reguliere uitstelbeleid getroffen van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is daarnaast beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen. En voor deze tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden.

  • Er is sprake van werkelijk bestaande betalingsproblemen.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • Het gaat om een levensvatbare onderneming.
  • Een derdenverklaring waarin bovenstaande is vastgelegd alsmede een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen. Om te voorkomen dat ondernemers met een relatief kleine schuld hoge kosten moeten maken voor een derdenverklaring, kunnen ondernemers bij een totale schuld onder de € 20.000 volstaan met een eigen verklaring (met dezelfde inhoud).

 

Andere hulp nodig?

Naast de hierboven genoemde maatregelen op het gebied van belastingschulden, heeft de Kamer van Koophandel veel informatie die je verder kan helpen. Of bekijk ons kennisdossier hulp voor ondernemers.

X