Minister van Gennip is met verschillende zzp’ers in gesprek gegaan over de verplichte AOV, zo staat in een nieuwsartikel van Zipconomy. Het is goed dat zelfstandigen zelf worden gehoord op dit belangrijke onderwerp! Hoewel het er maar 5 waren, toonden de uiteenlopende verhalen van de 5 al heel duidelijk aan dat de groep zelfstandigen heel divers is en dus ook verschillende behoeftes heeft. Iets wat PZO al heel lang verkondigt. Het is de kernboodschap die we steeds voor het voetlicht willen brengen. De groep is heel divers, maar wat hen bindt is het ondernemerschap en de bewuste keuze die ze daarin maken. De verhalen lieten zien dat een generieke regeling voor een aantal mensen wel goed werkt, maar niet voor iedereen goed uitpakt. Keuzemogelijkheden in de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn dan ook belangrijk en het is jammer dat de keuze in de wachttijd verloren is gegaan om uitvoeringsproblematiek. We hopen dat de verhalen beklijven en dat de minister de nieuwe inzichten meeneemt in de nadere uitwerking van de AOV.

 

X