De Belastingdienst is druk bezig om het huidige btw-nummer van eenmanszaken te veranderen in een nummer dat niet meer te herleiden is naar een persoon. Het huidige btw-nummer is namelijk in strijd met de privacywet. De Belastingdienst heeft gekozen voor een tussenoplossing, waardoor je in de praktijk twee nummers gaat gebruiken. Je huidige btw-nummer (omzetbelastingnummer) wordt gebruikt binnen de Belastingdienst voor de aangifte omzetbelasting en het nieuwe nummer (btw-identificatienummer) is voor de facturen, websites en voor handel binnen de EU.  

Waarom een nieuw nummer?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vorig jaar het beleid van de Belastingdienst getoetst en geconcludeerd dat de Belastingdienst de wet overtreedt. Volgens de privacywetgeving mag het BSN geen onderdeel zijn van het btw-identificatienummer. Je bent als ondernemer immers verplicht dit nummer openbaar te maken op bijvoorbeeld je website, waardoor privacygevoelige gegevens op straat liggen. Het is een goede zaak dat de privacy van eenmanszaken beter beschermd gaat worden door een nieuw nummer.

 

Twee nummers

In het najaar van 2019 ontvangen in totaal circa 1,7 miljoen natuurlijke personen (vooral eenmanszaken) een nieuw btw-identificatienummer (btw-id) dat vanaf 1 januari 2020 het huidige btw-nummer zal vervangen.

Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer welke net als nu bestaat uit een reeks van 14 tekens; NL9cijfersB01 (of hoger). Dit nieuwe btw-id is niet meer herleidbaar naar privacygevoelige gegevens. Vanaf 1 januari moet je dit nummer gaan gebruiken op je facturen en je website.

De Belastingdienst blijft het BSN-gerelateerde nummer (huidig btw-nummer) wel gebruiken bij communicatie rond de afhandeling van de omzetbelasting. Om een duidelijk onderscheid te maken met het btw-id, heet dit nummer vanaf 1 januari 2020 het omzetbelastingnummer (ob-nummer). Je ziet het ob-nummer terug op het portaal waar je btw-aangifte doet en in brieven over omzetbelasting die je van de Belastingdienst ontvangt.

 

Wat moet je doen?

Als eenmanszaak hoef je nu al je btw-nummer niet meer op je website te vermelden. Formeel moet dit wel, zeker als je zaken doet met consumenten, maar de Autoriteit Consument en Markt geeft momenteel geen prioriteit aan de handhaving hierop.

Als je in het najaar je nieuwe btw-nummer van de Belastingdienst hebt ontvangen, moet je je klanten en leveranciers hierover informeren. Vooral als je klanten zich over de grens in Europa bevinden, is het belangrijk om deze te informeren. Zij en jij kunnen namelijk in de problemen komen als zij het oude nummer na 1 januari 2020 blijven gebruiken en hun administratie niet kloppend is.

Je nieuwe btw-identificatienummer is pas vanaf 1 januari 2020 geldig. Tot die tijd ben je dus verplicht om het oude btw-nummer te gebruiken. Ook zzp’ers die in het najaar starten, zullen nog te maken krijgen met twee nummers. Start je in 2020, dan krijg je meteen je nieuwe btw-identificatienummer en heb je maar één nummer.

 

 

X