Het kabinet wil opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid geven in welke gevallen er volgens de wet geen sprake is van een dienstbetrekking en of je een opdracht als zelfstandige kan uitvoeren. Het is een enorme puzzel, maar minister Koolmees komt nu met een concrete uitwerking van drie maatregelen waarmee er volgens hem bescherming wordt geboden aan de onderkant van de arbeidsmarkt, er ruimte komt voor ondernemers aan de bovenkant en meer duidelijkheid voor opdrachtgevers en zelfstandigen ontstaat. Wat gaat dat voor jou betekenen?

De drie maatregelen
 1. Er komt een minimumtarief voor zzp’ers van €16.
 2. Er komt een zelfstandigenverklaring voor zzp’ers met een tarief boven de €75.
 3. Er komt een opdrachtgeversverklaring die te gebruiken is voor iedereen.

Voorop staat dat PZO om allerlei redenen niet blij is met deze maatregelen en er niet in gelooft dat door deze maatregelen zzp’ers financieel zijn geholpen, ondernemerschap wordt bevorderd en opdrachtgevers vertrouwen en zekerheid krijgen.

 

Minimumtarief voor zzp’ers

De regering introduceert een generiek minimumtarief van €16 euro waardoor werkenden ten minste in hun noodzakelijke levensbehoeften kunnen voorzien. Dit minimumtarief is gebaseerd op het sociaal minimum, oftewel het niveau van de bijstandsuitkering. De minister geeft in het Kamerdebat aan dat hij zelfstandigen wil beschermen, maar het tarief niet hoger kan omdat het Europees recht dan in de weg zit.

PZO vindt het onbegrijpelijk dat de minister met dit tarief op het niveau van het sociaal minimum denkt dat hij daarmee mensen uit een financieel lastige situatie kan halen. Wanneer de minister zou inzetten op het betalen van eerlijke tarieven die per beroepsgroep en sector kunnen verschillen, zou de zelfstandige veel meer zijn geholpen. Dan ligt een arbeidsongeschiktheidsvoorziening, een pensioen en de opbouw van een buffer in het verschiet.

 

Wat betekent dat straks voor jou?
 • Voor iedereen geldt dat een nauwkeurige administratie van uren en kosten moet worden bijgehouden
 • Offertes moeten de realiteit in uren en kosten benaderen
 • Als meer uren aan de opdracht worden besteed en het uurtarief gaat richting €16, licht dan op tijd je opdrachtgever in; deze is immers verantwoordelijk voor het betalen van dit tarief
 • Ook aan particuliere opdrachtgevers moet dit minimumtarief in rekening worden gebracht

 

Zelfstandigenverklaring

Voor de zelfstandigen die minimaal €75 in rekening brengen aan hun opdrachtgever wordt de zelfstandigenverklaring in het leven geroepen. Met deze maatregel wil de minister “ruimte geven aan echte zelfstandigen” voor de duur van één jaar. Daarmee waardeert hij in de ogen van PZO heel veel zelfstandigen niet, die weliswaar niet dit tarief in rekening brengen, maar wel elke dag als ondernemer aan het werk zijn.

De minister mist ook met deze maatregel enige realiteitszin. Opdrachten in deze categorie duren meestal ruim langer dan een jaar, soms fulltime maar vaak ook voor 1 of 2 dagen in de week.  Daardoor vervalt het door de minister aangegeven voordeel al snel.

 

Wat betekent dit voor jou?
 • Ook nu moet een nauwkeurige administratie van uren en kosten worden bijgehouden
 • Inschrijving KvK
 • Getekende zelfstandigenverklaring door opdrachtgever én opdrachtnemer
 • Duur van de overeenkomst maximaal één jaar; periodes worden samengeteld met wachttijd van 6 maanden
 • Jaarlijkse indexatie van het uurtarief van €75

Als wordt (achteraf) vastgesteld dat niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan geldt de zelfstandigenverklaring met terugwerkende kracht niet. Dan moet alsnog worden vastgesteld of de opdracht buiten dienstbetrekking kon plaatsvinden met alle onzekerheden die daarbij weer komen kijken.

In deze plannen blijkt niets van enige waardering voor ondernemerschap en zelfstandigen.

Opdrachtgeversverklaring en webmodule

Het kabinet werkt aan de ontwikkeling van een webmodule waarmee aan de hand van de antwoorden op een groot aantal vragen vooraf kan worden vastgesteld of buitend dienstbetrekking kan worden gewerkt. In dat geval geeft de webmodule een opdrachtgeversverklaring. De opdrachtgeversverklaring is geldig voor zover de webmodule naar waarheid is ingevuld door de opdrachtgever en er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt. De webmodule is nog volop in ontwikkeling. Zie ons eerdere artikel.

 

Hoe nu verder?

De maatregelen zoals die hierboven zijn benoemd worden de komende periode verder uitgewerkt. Het wordt lastig voor de minister om draagvlak te vinden voor zijn plannen. In de Tweede Kamer zijn ze het fundamenteel met elkaar oneens. Maar ook PZO is niet enthousiast.

De Minister presenteert deze maatregelen als dé oplossing voor de problematiek met de Wet DBA. PZO is teleurgesteld en voorziet dat de praktijk weerbarstiger is dan nu door de Minister wordt gepresenteerd. In deze plannen blijkt niets van enige waardering voor ondernemerschap en zelfstandigen.

X