Den Haag, 20 september 2022

Zelfstandig ondernemer weer de sigaar

Prinsjesdag valt midden in één van de grootste economische crises die we kennen. Er woedt een oorlog niet al te ver van ons vandaan, de inflatie is torenhoog en veel ondernemers moeten nog financieel bijkomen van de coronacrisis.

Het kabinet presenteert een flink pakket om de koopkracht te verbeteren, maar de zelfstandig ondernemers delven weer het onderspit. De zelfstandigenaftrek wordt in een nog
sneller tempo afgebouwd, waardoor de koopkracht van zelfstandige ten opzichte
van werknemers omlaag gaat.

 

Werken moet lonen

De Troonrede van dit jaar staat vooral in het teken van de uitdagingen waar we voor staan. En dat zijn er voldoende, waaronder de enorme kosten stijging van kosten, klimaat, onderwijs, personeelskrapte en huisvesting. De koning heeft aangegeven dat werken weer meer moet lonen, dat dit wordt betaald door hogere belastingen op winst en vermogen en dat het midden en klein bedrijf zoveel mogelijk moet worden ontzien. “Het is dan ook verbijsterend om in de Miljoenennota te lezen dat de zelfstandigenaftrek met zevenmijlslaarzen wordt afgebouwd naar €900 in 2027”, aldus Margreet Drijvers, directeur PZO.

 

Maar werken door zelfstandige loont niet

Door een nog snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek, loont het werken van zelfstandig ondernemers met een laag verdienvermogen helemaal niet. En laat het duidelijk zijn, dit zijn ondernemers die voor consumenten werken, ondernemers die met heel hoge kosten te maken hebben en volstrekt niet de ondernemers die moeten worden vergeleken met werknemers. Met de inperking van de fiscale faciliteiten waarmee het kabinet beoogt te bereiken dat er meer balans ontstaat tussen vast en flexibel werk, slaat het kabinet dan ook flink de plank mis. Daar komt nog bij dat de Fiscale Oudedagsreserve wordt afgeschaft en de middelingsregeling. Zelfstandig ondernemers zijn op deze manier niet in staat om in hun eigen onderneming te investeren en te groeien. “Het kabinet moet echt meer oog hebben voor de micro ondernemers die een waardevolle bijdrage leveren aan onze economie”.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Margreet Drijvers, directeur, via
secretariaat@pzo.nl of 06-21506471.

X