Denis Maessen heeft zijn termijn als voorzitter van PZO voltooid. De vereniging van zzp’ers is hem zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen.

‘Denis heeft de afgelopen vier jaar belangrijke stappen gezet. Hij groeide uit tot hét gezicht van PZO bij ministeries, in de SER, bij politieke partijen en bij partnerorganisaties in het land. Eén van zijn speerpunten was het vernieuwen van de arbeidsmarkt als geheel, waarin de zzp’er gezien en erkend wordt als een reguliere ondernemer. Dit staat thans hoog op de politieke agenda. Met partnerorganisaties zorgde Denis daarnaast voor een belangrijke krachtenbundeling als het gaat om het opkomen voor de rechten en belangen van zelfstandige professionals. Wij danken Denis voor zijn intensieve en deskundige inzet voor de zzp’ers van Nederland.’

 

Het bestuur van PZO gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter die de door Denis Maessen ingezette lijn kan voortzetten. Denis Maessen zal zich weer volledig richten op zijn ondernemingen en overige activiteiten.

X