Het steunpakket voor ondernemers wordt voor drie maanden verlengd, dat maakten de ministers Wiebes (EZK), Koolmees (SZW) en Hoekstra (Financiën) vandaag bekend in een persconferentie. “Dat is goed nieuws voor veel ondernemers, die de steun van de overheid hard nodig hebben”, aldus Margreet Drijvers. Het steunpakket is aangepast en verbeterd. Zo wordt de Tozo verlengd, maar is er ook een nieuwe maatregel voor de vaste lasten van ondernemers.

Verlenging Tozo

Voor zelfstandige ondernemers is er nu de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De Tozo wordt verlengd met drie maanden. PZO heeft zich de afgelopen periode ingezet voor een verlenging en is dan ook blij dat dat gelukt is. “Er zijn immers nog steeds veel zelfstandigen die ondanks de versoepelingen geen inkomsten hebben. Dan is deze inkomensondersteuning cruciaal.” Voor PZO was het belangrijk dat de verlenging en de aanvraag van de uitkering zo eenvoudig mogelijk en laagdrempelig is en daar is gehoor aan gegeven. Voor de verlenging wordt daarom een verkort aanvraagformulier aan de gemeenten ter beschikking gesteld. Wel wordt bij Tozo 2 de vermogenstoets en de levensvatbaarheidstoets nog steeds buiten beschouwing gelaten en de partnerinkomenstoets nu wel toegepast.

 

Ook de mogelijkheid om een bedrijfskrediet aan te vragen is er ook de komende drie maanden. Wel kan over de totale periode tot het maximum bedrag ad €10.157 worden geleend. Wij vrezen dat dit bedrag niet voldoet nu de economie slechts stap voor stap wordt gestart. Ook bij zelfstandigen blijven de kosten doorlopen en is liquiditeit essentieel.

 

Verlenging belastingmaatregelen

Ook de uitstelmogelijkheden van de belastingen worden verlengd tot 1 september. Verzuimboetes voor het niet op tijd betalen worden niet geïnd. Dat het urencriterium wordt versoepeld tot 1 september is ook erg belangrijk voor zzp’ers. Zo kunnen ze over 2020 toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten. De betaalpauze voor de hypotheekverplichtingen helpt zelfstandigen eveneens in belangrijke mate.

 

Nieuwe maatregelen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. De TOGS wordt nu vervangen door de TVL. Deze regeling biedt een tegemoetkoming in de vaste lasten aan ondernemers die onder de TOGS onder de getroffen sectoren vallen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30%) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van €20.000 voor de komende drie maanden. Kleinere ondernemers zijn hier mee geholpen en de regeling is meer passend gemaakt.

X