De ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes laten per brief weten dat het steunpakket voor ondernemers met nog een extra maand wordt verlengd. Op die manier wordt tijd en ruimte gecreëerd om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase. Daarnaast maakt deze crisis duidelijk dat de toekomst van werk nu echt aangepakt moet worden. Zelfstandigen vertegenwoordigen immers een aanzienlijk deel van de arbeidsmarkt.

Naar verwachting gaat de coronacrisis nog lang bij ons blijven. De inschatting is dan ook dat de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis fors zullen zijn. Dit betekent dat de komende maanden verder moet worden nagedacht over een combinatie van (nood-) maatregelen die de schade voor werkenden en bedrijven ook op termijn zo beperkt mogelijk houden en perspectief bieden op herstel voor de langere termijn. Het kabinet gaat centraal overleg voeren over een combinatie van kortetermijnmaatregelen ter bestrijding van de crisis, inzetten op toekomstig verdienvermogen en daarop gerichte investeringen, alsmede noodzakelijke structurele hervormingen voor de langere termijn.

 

Verlenging met extra maand

Verlenging met een extra maand geeft tijd en ruimte om tot een consistent en uitvoerbaar pakket te komen voor de volgende fase. Het Noodpakket 2.0 wordt daarom met een extra maand verlengd, namelijk tot 1 oktober 2020. Het gaat om onder andere om de Tozo, uitstel betaling van belastingen en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De TVL wordt bovendien verhoogd tot een maximaal bedrag van €50.000, dit was €20.000.

 

Toekomst van werk

Naast de economische schade maakt deze crisis duidelijk dat het nodig is om de arbeidsmarkt en sociale zekerheid nader te bezien. Een discussie die al was losgemaakt door de rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR aan het begin van dit jaar. ". Gelukkig heeft PZO met haar zetel in de SER hier ook een mooie rol, aangezien zelfstandigen inmiddels een groot en belangrijk deel van de arbeidsmarkt vormen.

X