De Tozo wordt met drie maanden verlengd maar onder verscherpte voorwaarden, dat werd vandaag officieel bekend gemaakt. PZO is heel blij dat zelfstandigen die ondanks de versoepelingen nog steeds geen inkomsten kunnen genereren gebruik kunnen blijven maken van de Tozo. Op deze manier worden ondernemers die dat echt nodig hebben financieel ondersteund.

Verlengd met 3 maanden

Als je nu gebruik maakt van de Tozo kun je, als je aan de voorwaarden voldoet, de Tozo-uitkering verlengen. Maar ook zelfstandigen die nu nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen vanaf 1 juni ondersteuning krijgen voor de maanden juni, juli en augustus. De Tozo 2 kun je van 1 juni tot en met 31 augustus aanvragen bij je woongemeente. Per gemeente kan de startdatum van de aanvraag voor Tozo 2 verschillen. Gemeenten kunnen voor verlengingen een verkort aanvraagformulier gebruiken.

 

De Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Afhankelijk van over welke maanden je een Tozo 1 uitkering ontvangt, kun je een verlenging krijgen onder het Tozo 2 regime. Krijg je bijvoorbeeld een Tozo 1 uitkering over de maanden mei, juni en juli, dan krijg je, als je aan de voorwaarden voldoet, alleen nog een uitkering in augustus onder Tozo 2.

 

Partnertoets

Het enige verschil tussen Tozo 1 en Tozo 2 is dat voor Tozo 2 een partnertoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. De partnertoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de uitkering. Bij de aanvraag verklaar je wat de hoogte van het totale inkomen is, dus inclusief de eventuele partner, in de maanden waarvoor de uitkering wordt aangevraagd. Als het huishoudinkomen onder het sociaal minimum komt, kan aanspraak worden gemaakt op Tozo 2.

 

Bedrijfskrediet

Niet alleen de aanvulling tot het sociaal minimum is verlengd, je kunt ook nog steeds een aanvraag doen voor het bedrijfskrediet. Als je door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebt, kun je ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van 10.157 euro. Als je surséance van betaling of faillissement hebt aangevraagd of verkregen dan kun je geen beroep doen op een lening.

X