Deze zomer heeft het ministerie van EZK een Datavisie Handelsregister gepresenteerd, waarin voorstellen worden gedaan om de privacy van ondernemers te verbeteren. In september hebben sessies plaatsgevonden om de oplossingsrichtingen te toetsen. PZO heeft hieraan deelgenomen. Onze inbreng is steeds gebaseerd op het uitgangspunt om de woonadressen, emailadressen en telefoonnummers (met individuele keuze van de ondernemer om dat wel of niet te doen) af te schermen. Hoofdzakelijk omdat veel ondernemers hun bedrijf op hun woonadres hebben geregistreerd. In dit artikel lees je meer over het traject ‘Datavisie’ van de KVK, wat de bijdrage van PZO daarin is en welke conclusies we uit de eerste sessies kunnen trekken.

Omschrijving KVK ‘Datavisie’ en eerste conclusies

Hoe je veilig en verantwoord zaken doet staat niet op zichzelf vast. Maatschappelijke veranderingen maken nieuwe beleidskaders noodzakelijk om veilig en verantwoord te kunnen blijven ondernemen. Privacy en transparantie dreigen tegenwoordig steeds verder uit balans te raken, en dat zet druk op de functie van het Handelsregister. Zeker voor veel ZZP’ers. Om een passend kader te bieden voor onder andere deze uitdaging heeft de KVK de Datavisie ontwikkeld.

In september is de datavisie online getoetst met 99 deelnemers, waarvan PZO er één was. PZO is tevreden met de uitkomsten omdat wij onze input herkennen in de resultaten, waarbij wij afscherming van persoonlijke gegevens als uitgangspunt houden. Samenvattend vinden wij dit standpunt terug in de volgende conclusies:

  • Steun voor afschermen van het fysieke adres van eenmanszaken.
  • Meerderheid steunt het voorstel om emailadressen en telefoonnummers niet langer openbaar te maken. Men wil wel toegang tot de gegevens voor organisaties met een wettelijke taak.
  • Meerderheid steunt het beperken van de voorwaarden van gebruik handelsregister gegevens om ongewenste commerciële benadering te beperken.

Overige resultaten van de sessies zijn:

  • Uitbreiding van taak KVK met register bestuursverboden. Hier is veel steun voor omdat het helpt bij het bestrijden en voorkomen van fraude en helpt in transparantie, zodat potentiële zakenpartners gewaarschuwd zijn.
  • Steun voor uitzondering voor beperkte toegang voor organisaties en hun ketenpartners die een wettelijke of maatschappelijke taak uitvoeren.
  • Verplichte terugmelding door bestuursorganen.
  • Er is veel steun om de poortwachtersrol van de KVK te versterken.
  • Een ‘hit/no hit’-systeem voor een check op de juistheid van niet-openbare gegevens in plaats van openbaar toegankelijke adresgegevens wordt niet door iedereen gesteund.

En nu?

PZO ziet met deze Datavisie een sterke verbetering van de privacy van de zelfstandige met een woonadres als vestigingsadres. Verwacht wordt dat deze voorstellen hun weg gaan vinden in wet- en regelgeving.  We houden je uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen inzake de Datavisie met aankomende nieuwsartikelen!

De volledige uitkomsten van ‘Datavisie’ en voorlopige officiële publicaties lees je hier.

X