Onze leden NGTV, SENSE en VZV hebben met VViN het Convenant Vertaalsector Nederland gesloten. Hiermee bevorderen zij een respectvolle samenwerking tussen bureaus en freelance vertalers, waarin gelijkwaardigheid en professionaliteit de kern vormen. Het convenant biedt perspectief met aanbevelingen voor goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Dagelijks worden miljarden woorden vertaald, een proces dat vraagt om een goed samenspel en heldere afspraken tussen alle partijen in de keten, zo ook tussen vertaalbureaus en vertalers. Samen willen ze immers een kwalitatief goede vertaling voor de eindklant opleveren. Dat vraagt ook om een samenwerking die uitgaat van gelijkwaardigheid tussen partijen, helderheid over wensen en eisen voor het te verzorgen werk en respect voor ieders toegevoegde waarde in het proces. In een sector waarin het beroep van vertaler niet beschermd is, is dat geen vanzelfsprekendheid. Daarom besloten de vier beroepsverenigingen in Nederland samen het gesprek aan te gaan om zo gezamenlijk de toekomst van het vak en de sector positief te bestendigen. Dit resulteerde in het Convenant Vertaalsector Nederland.

Op 1 november 2022 kwamen de afgevaardigden van de Vereniging van Tolk- en Vertaalbureaus in Nederland (VViN), het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV), de Vereniging Zelfstandige Vertalers (VZV) en de Society of English-language professionals in the Netherlands (SENSE) bij elkaar voor de officiële ondertekening van het convenant in Dynahouse in Nieuwegein.

Kwaliteit van samenwerking

Het convenant beschrijft met best practices hoe vertaalbureaus en zelfstandige vertalers nog effectiever kunnen samenwerken om zo de eindklanten optimaal te bedienen. Met heldere handvatten over wat een  zelfstandig vertaler mag verwachten van een vertaalbureau en andersom. Het convenant geeft houvast voor een professionele onderlinge verhouding die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid. Andere belangrijke onderwerpen zijn aanbevelingen over onder meer transparantie en effectief gebruik van beschikbare technologie.

Vertaalbranche schrijft geschiedenis

Nooit eerder gebruikte de vertaalsector in Nederland een convenant. Deskundigen uit de vertaalbranche hebben van 2019 tot begin 2022 aan dit convenant gewerkt. Vertrekpunt hierbij was een bestaand soortgelijk convenant uit Hongarije. Na de goedkeuringen van de Algemene Ledenvergaderingen van de deelnemende verenigingen, gaat het Convenant Vertaalsector Nederland per 1 november 2022 in voor de duur van drie jaar. Vertaalbureaus en zelfstandige vertalers kunnen het convenant vrijwillig onderschrijven. De ondertekenaars hopen dat hun convenant als Europese standaard in meer landen ingezet gaat worden en zo een goede en eerlijke basis creëert voor de vertaalsector.

X