De afgelopen weken is er door de verschillende ministeries hard gewerkt aan steunmaatregelen voor ondernemers, zo ook aan de TOGS. In de voorbije weken zijn we in gesprek gebleven met de ministeries om de steunmaatregelen voor zoveel mogelijk ondernemers uit de getroffen sectoren toegankelijk te maken. Veel ondernemers uit die sectoren kunnen dan ook gebruik maken van deze regeling, als zij aan de voorwaarden voldoen. We zien toch dat de ambulante ondernemers in de meeste gevallen geen gebruik kunnen maken van de regeling, terwijl zij daar wel baat bij zouden hebben. 

De TOGS-regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, die door de kabinetsmaatregelen geen bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren, maar wel doorlopende en substantiële bedrijfslasten dragen. Ambulante ondernemers met een geselecteerde SBI-code worden in de aanvraagprocedure bij de RVO geweigerd, doordat ze niet beschikken over- of gebruik maken van een fysieke bedrijfsinrichting, zoals in de voorwaarden is vereist. Denk bijvoorbeeld aan muzikanten.

 

 

Deze ondernemers die meestal werken op locatie, hebben echter wel substantiële vaste bedrijfslasten, die doorlopen, terwijl ze als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet hun activiteiten niet kunnen uitvoeren, zodat er geen enkele omzet is. Deze situatie zal naar het lijkt nog enkele maanden voortduren, zodat het voortbestaan van deze kleine ondernemingen ernstig wordt bedreigd. Daarom schreven we in samenwerking met ZZP-Nederland een brief aan staatssecretaris Keijzer.

 

Eerder zijn ambulante ondernemers, zoals taxibedrijven en rijschoolhouders, met een vergelijkbare positie, toegevoegd aan de TOGS-regeling. Het zou alleszins redelijk en rechtvaardig zijn om ook deze ambulante ondernemers in de gelegenheid te stellen om TOGS aan te vragen.

X