De steunmaatregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is vanaf 25 november 2020 verder uitgebreid. De regeling staat nu open voor alle sectoren en is aangevuld met een eenmalige subsidie voor verplicht gesloten eet- en drinkgelegenheden voor hun gemaakte voorraad- en aanpassingskosten.

Alle mkb-ondernemers en zelfstandigen die in het laatste kwartaal van 2020 direct of indirect geraakt worden door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen vanaf woensdag 25 november een aanvraag doen voor de verbrede TVL, de zogenoemde TVL Q4 2020. Voorheen stond deze regeling alleen open voor aangewezen getroffen sectoren, deze is nu verbreed waardoor alle ondernemers die getroffen zijn aanspraak kunnen maken op de TVL. Krediet- en financiële instellingen en holdings zijn uitgezonderd van deze steunmaatregel.

 

Uiteraard moet je wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Zo moet je minimaal 30% omzetverlies hebben om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Met de TVL Adviestool kun je zien of je in aanmerking komt voor de TVL Q4 2020. En zo ja, hoeveel subsidie je kunt verwachten. Je kunt tot en met 29 januari 2021 een aanvraag doen voor de TVL Q4 2020.

X