Gelukkig is het steunpakket voor ondernemers opnieuw uitgebreid nu de lockdown aanhoudt en zelfs strenger is geworden. Bestaande regelingen zijn verruimd en er zijn nieuwe steunmaatregelen voor starters. “Met de start van het vaccinatieprogramma hoopten we dat het einde van deze crisis in zicht zou zijn. Dat zou ondernemers in ieder geval weer wat vooruitzichten bieden. Nu dit nog geen werkelijkheid is, zijn we in ieder geval blij met de uitbreiding van het steunpakket” aldus Margreet Drijvers van PZO.

“We zien veel ondernemers knokken om op innovatieve, creatieve manieren hun zaak draaiende te houden. Ook het kabinet blijft zich daarom in deze moeilijke fase in de bestrijding van het coronavirus onverminderd inspannen om baanbehoud en bedrijvigheid te ondersteunen.” Dat schrijven drie ministers en twee staatssecretarissen in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze de uitbreiding van het steunpakket toelichten. In dit artikel zetten we de belangrijkste uitbreidingen voor zelfstandige ondernemers op een rij.

 

TOZO

De vermogenstoets die op 1 april zou ingaan heeft het kabinet helemaal losgelaten. Daarnaast kun je vanaf 1 februari 2021 met terugwerkende kracht een aanvraag doen voor de voorafgaande maand. Je kunt dus bijvoorbeeld op 1 februari 2021 Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd. In Tozo 4 wordt deze terugwerkende kracht ook opgenomen. Het is echter niet mogelijk om vanaf 1 april 2021 nog een aanvraag te doen voor de Tozo 3 (tot en met maart 2021).

PZO neemt sinds het begin van de coronacrisis al plaats in de klankbordgroep die meepraat over de Tozo. Wij zijn dan ook blij met deze versoepelingen maar zien dat er nog steeds ondernemers buiten de regeling vallen. Dit blijven wij vanzelfsprekend aankaarten in de klankbordgroep.

 

TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. De vergoedingspercentages worden verhoogd en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. Voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 wordt gerekend met een percentage van 85% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies. Daarbij gaat het maximale subsidiebedrag omhoog naar maximaal 330.000 voor het MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, wordt het minimale subsidiebedrag verdubbeld van 750 naar 1500 euro. De TVL kent een vereiste dat een ondernemer minimaal € 3.000 aan vaste lasten in een kwartaal moet hebben. Het kabinet verkent of die drempel verlaagd kan worden.

 

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. De nieuwe regeling moet in mei 2021 gereed zijn.

 

Uitstel van betaling

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

 

Urencriterium

Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld. In de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 gaat de Belastingdienst er vanuit dat je minimaal 24 uur per week aan je onderneming hebt besteed.

 

Gebruikelijk loon DGA

DGA’s moeten belasting betalen over hun gebruikelijk loon. Met een verminderde omzet kan dit gaan knellen. Over 2020 mogen DGA’s al uitgaan van een verlaagd gebruikelijk loon gerelateerd aan het omzetverlies. Ook over 2021 zal dit gelden met enkele aanpassingen. De omzet over 2021 zal worden vergeleken met de gehele omzet over 2019. Daarnaast moet het omzetverlies minimaal 30% zijn.

 

TONK

De TONK is een nieuwe regeling, waarbij gemeenten met het verlenen van bijzondere bijstand kan ondersteunen in noodzakelijke kosten. De focus ligt op woonkosten. Bij de aanvraag wordt gekeken naar onvoorziene en onvermijdelijke terugval in inkomen en naar draagkracht. Over een vermogensgrens wordt nog gesproken. Het zal dan echter alleen gaan om vermogen dat direct beschikbaar is.

Het zal nog wel even duren voordat gemeenten de TONK regeling hebben geïmplementeerd. Echter ook nu al kan de gemeente al ondersteuning bieden als de nood hoog is.

 

“Wij zijn blij met onder ander het loslaten van de vermogenstoets binnen de Tozo en het signaal dat het kabinet gaat onderzoeken hoe kleine ondernemers toch mee kunnen doen met de TVL. Niettemin moet er meer ruimte worden gezocht binnen de bestaande regelingen voor de kleine zelfstandigen. Zij dreigen in grote getale om te vallen en met de haven in zicht is dat moeilijk te verkroppen”, zegt Margreet Drijvers.

X