De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een Leidraad opgesteld waardoor een klein deel van de zzp’ers binnenkort tariefafspraken mogen maken. Deze Leidraad sluit aan bij de initiatieven van het kabinet om de positie van zzp’ers met een laag verdienvermogen te verbeteren.

Waarom mogen zzp’ers prijsafspraken maken?

Op dit moment is het verboden om collectieve prijsafspraken te maken, omdat zo oneerlijke concurrentie kan ontstaan. Dit wordt ook wel het kartelverbod genoemd.  De ACM wil in lijn met het kabinet nu onder voorwaarden tariefafspraken toestaan om de positie van zelfstandigen aan de onderkant van de markt te verbeteren. De Leidraad moet duidelijk maken welke ruimte de mededingingswetgeving biedt om wel prijsafspraken te maken.

 

Wanneer mag je prijsafspraken maken?

Er komt alleen ruimte voor tariefafspraken voor zij-aan-zij werkers (zelfstandigen die gelijk werk doen als werknemers). Ook mogen er tariefafspraken worden gemaakt om het niveau van het bestaansminimum van zelfstandigen te waarborgen.

Ten opzichte van de Leidraad Tariefafspraken voor zzp’ers in cao’s van februari 2017 is er meer duidelijkheid verschaft door de ACM en is er meer ruimte gegeven aan tariefafspraken voor efficiëntieverbeteringen, dat wil zeggen het borgen van een minimum aan sociale bescherming.

In de praktijk is het maar voor een kleine groep zelfstandigen mogelijk om onder deze voorwaarden prijsafspraken te maken.

X