De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de partijbedoeling niet langer van belang is bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Maar wat betekent dat nu eigenlijk voor zelfstandigen?

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter (rechtbank/gerechtshof) bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. Op die manier beantwoordt hij rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Op het moment dat de Hoge Raad uitspraak doet kan dat dus belangrijke gevolgen hebben voor de wijze waarop rechters in het vervolg uitspraken zullen doen, daarom besteden we in dit artikel aandacht aan deze recente uitspraak.

 

Wet DBA

Op dit moment is de politiek nog altijd druk bezig om de Wet DBA zo aan te passen dat deze werkbaar is. Deze wet moet duidelijk maken of je werkzaamheden in dienstbetrekking of buiten dienstbetrekking kunnen worden uitgevoerd. Dit is belangrijk voor de Belastingdienst omdat hij loonheffingen inhoudt bij werkgevers. Op het moment dat een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd kun je deze als zzp’er doen.

 

Intentie van partijen

Om te beoordelen of er een arbeidsrelatie bestaat tussen twee partijen wordt op dit moment op basis van een eerdere uitspraak van de Hoge Raad onder andere gekeken naar de partijbedoeling en pleitte daarmee voor een holistische benadering. De Hoge Raad geeft nu echter aan dat dit niet meer van belang is bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Het gaat erom of er wordt gewerkt volgens de overeengekomen rechten en verplichtingen die voldoen aan de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst en of partijen de bedoeling hadden om al dan niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan is niet langer relevant.

 

Gevolgen van de uitspraak

Deze uitspraak van de Hoge Raad heeft als gevolg dat bij volgende rechtszaken de partijbedoeling waarschijnlijk niet meer wordt meegewogen bij het oordeel van de arbeidsrelatie. Dat in alle modelovereenkomsten waar nu de bepaling is opgenomen dat partijen nadrukkelijk niet de intentie hebben om een arbeidsovereenkomst aan te gaan, doet die bepaling er dus niet meer toe. Voor veel zelfstandigen is de vrije keuze om de arbeidsrelatie te hebben die bij je past, heel belangrijk. Daar stelt de Hoge Raad nu paal en perk aan.

X