Het is lange tijd stil geweest rondom het zzp-dossier. Nu, binnen een week, hebben minister Koolmees en staatssecretarissen Van ‘t Wout en Vijlbrief van zich laten horen en weten we wat ons de komende tijd te wachten staat.

Even terug naar het begin. In 2016 is de Wet DBA in werking getreden en sinds die tijd worstelt het kabinet met de zelfstandige. In het Regeerakkoord van 2017 zijn afspraken gemaakt om de kwetsbare zzp’er te bescherming en de niet-kwetsbare zelfstandige vrij te laten. Ook moest de gezagsrelatie duidelijker worden gemaakt aan iedereen. De wetgeving Minimumtarief en Zelfstandigenverklaring is gestrand en wat nu wel en niet een gezagsrelatie is, is nog steeds een ingewikkelde vraag met een nog ingewikkelder antwoord.

 

De Commissie Borstlap werd ingesteld om inzicht te geven in de Regulering van werk en de WRR is met een rapport gekomen over het betere werk. Een verplichte aov voor zelfstandigen moet het verschil tussen werknemers en zelfstandigen verkleinen net als de rigoureuze afbouw van de zelfstandigenaftrek. Voor PZO maken al deze korte termijn maatregelen duidelijk dat het tijd is voor nieuwe regelgeving waar de zelfstandige een volwaardige positie krijgt. De zelfstandige verdient het niet om steeds te worden vergeleken met de werknemer. Neemt niet weg dat voor de kwetsbare zelfstandige met een slechte onderhandelingspositie structurele oplossingen worden gevonden die de andere zelfstandigen de vrijheid geven om te ondernemen.

 

Arbeidsmarkt

Op 11 november hebben minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout gereageerd op de rapporten van de Commissie Borstlap en de WRR. Kern van de boodschap is dat deze vraagstukken te groot zijn en dat deze worden overgelaten aan het volgend kabinet. In de tussentijd worden er wel een aantal concrete maatregelen uitgewerkt en een voorschot genomen op de aanbevelingen vooral van de Commissie Borstlap. PZO ziet het als een gemiste kans om niet eerst het gesprek met de maatschappelijke alliantie te voeren en alvast te beginnen met uitwerkingen. Borstlap heeft altijd zelf aangegeven dat het advies zich niet leent voor cherry picking en dat is precies wat er nu gebeurt.

 

Webmodule

Op 16 november hebben minister Koolmees en staatssecretaris Vijlbrief in een brief laten weten dat de pilot met de webmodule half januari van start gaat. Deze pilot moet testen of de webmodule opdrachtgevers helpt in het vaststellen van de aard van de arbeidsrelatie. PZO is zeer kritisch op deze webmodule omdat de vaststelling van de arbeidsrelatie ingewikkeld is. Zelfs de experts hebben het er moeilijk mee, laat staan dat opdrachtgevers hiermee uit de voeten kunnen. Wij hebben onze kritische en opbouwende feedback steeds ingebracht bij de projectgroep die zich hiermee bezig houdt. PZO zal de pilot ook kritisch blijven volgen en inbreng blijven geven.

X