Uit de inkomensgegevens van 2019 van het CBS blijkt dat het aandeel economisch zelfstandigen in de periode 2011-2019 is gestegen. Onder vrouwelijke zelfstandigen was deze stijging het sterkst.

In 2019 verdiende 84 procent van alle werkende vrouwen minstens 990 euro netto per maand en was daarmee economisch zelfstandig. Bij werkende mannen was dat 94 procent. Vrouwelijke zzp’ers zijn met 61 procent het minst vaak economisch zelfstandig, maar vergeleken met 2011 hebben ze een grote sprong voorwaarts gemaakt.

 

Vrouwen maken ten opzichte van mannen minder vaak deel uit van een financieel kwetsbaar huishouden. Mannen zijn dan ook vaker kostwinner dan vrouwen. Bij het wegvallen van het zelfstandigeninkomen zou bij 29 procent van de vrouwen het huishouden binnen een jaar door de financiële reserves heen raken, bij mannen is dit ruim 36 procent. Bij vrouwelijke zelfstandigen kan vooral door het meestal hogere inkomen van de partner het huishouden langer vooruit zonder eigen inkomsten.

 

Bron: CBS

X