[PERSBERICHT 6 OKTOBER 2023]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met een wetsvoorstel gekomen voor verduidelijking van wanneer iemand in een dienstbetrekking werkt. Al sinds de invoering van de  Wet DBA worstelen we hiermee. De nieuwe concept wet voegt organisatorische inbedding toe aan het Burgerlijk Wetboek.

Volkomen onnodig en niet goed voor de arbeidsmarkt, vindt PZO.

"Dit leidt weer tot een bloedbad. Vervanging en interim management kan bijvoorbeeld niet meer als zelfstandige. Dat wordt desastreus voor allerlei sectoren en dit creëert alleen maar heel veel onzekerheid en gedoe”, zegt Margreet Drijvers (directeur PZO).

Even terug

Met de Wet DBA wilde het kabinet schijnzelfstandigheid beter aanpakken. In de afgelopen zeven jaren zijn er diverse maatregelen genomen om het aantal zelfstandigen terug te dringen. De zelfstandigenaftrek is met zevenmijlslaarzen afgebouwd, de aov wordt ingevoerd, maar aan de Wet DBA is niets in positieve zin veranderd. Ook nu niet. Erger nog, het huidige wetsvoorstel brengt ons nog verder terug in de tijd en houdt op geen enkele manier rekening met een toekomstbestendige arbeidsmarkt en hoe werkenden zich daarop willen bewegen. Het doel tot verduidelijking wordt ook niet gehaald. Met het nieuwe criterium inbedding is ook vaag, leidt niet tot duidelijkheid en heeft geen onderscheidend vermogen.

Ondernemerscriteria

In de Tweede Kamer is een motie van D66 en VVD met enorme meerderheid aangenomen om de persoonlijke kenmerken van een ondernemer van groot belang te laten zijn en een zwaarwegende rol te laten spelen. Dat is niet gebeurd. Nog steeds zijn de werknemerscriteria leidend en wordt uitsluitend naar de ondernemerskenmerken gekeken binnen een arbeidsrelatie. “Volstrekt onvoldoende voor uitvoering van de motie. Of iemand zich als ondernemer op de arbeidsmarkt beweegt, speelt in dit wetsvoorstel geen enkele rol. Bovendien maakt ze het onmogelijk dat zelfstandigen nog vervanging en interim management kunnen doen. De minister is ervan overtuigd dat met deze one size fits all oplossing alle problemen met schijnzelfstandigheid zullen zijn opgelost, maar miskent daarbij de veel hogere kosten, de complexe problematiek in een aantal sectoren en de behoefte aan flexibiliteit bij zelfstandige maar juist ook bij opdrachtgevers.” Daarnaast vindt een gerechtvaardigde afweging tussen het grondrecht van ondernemerschap en de dienstbetrekking zo niet plaats.

“De zelfstandigen, de opdrachtgevers maar ook de arbeidsmarkt in zijn geheel zijn de grote verliezers van dit wetsvoorstel. PZO blijft zich inzetten voor betere regelgeving”, aldus Drijvers.

 

 

 

X