Het eindoffensief lijkt ingezet, de roep om verplichtingen wordt steeds luider. Verplicht pensioen, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, verplichte tarieven. Straks gaat iedereen zich ook nog met de bedrijfsvoering van een zzp-ondernemer bezighouden.

Zoals zo vaak worden de zzp’ers op één hoop gegooid. Zzp’ers met een hoofdinkomen worden over één kam geschoren met de maaltijdbezorgers en de bijklussende werknemers. De serieus ondernemende zzp’ers voelen zich volstrekt niet serieus genomen.

De “one size fits all” benadering is om meerdere redenen verkeerd. Ondernemen en de risico’s die men daardoor neemt, zijn zeer persoonlijk. Een groot deel van de zelfstandigen schatten hun inkomensrisico’s wel degelijk op een goede manier in en treffen maatregelen. Een groot deel van de zelfstandigen loopt echter vrijwel geen inkomensrisico waarvoor een verzekering nodig is; denk bijvoorbeeld aan de bijklussende werknemers en de bijklussende gepensioneerden. De zelfstandigen met een hoofdinkomen als ondernemer hebben ook te maken met een huishoudinkomen dat voor een andere risico-inschatting kan zorgen. Door het in het leven roepen van een algemene verplichting jaag je al deze ondernemers op onnodige kosten.

Bovendien wordt de indruk gewekt dat een collectieve verplichting goedkoop zou zijn. Niets is minder waar. Ik ben eens gaan rekenen op de website van het UWV met de vrijwillige voortzetting van de WIA en die is best fors. Als je een uitkering van €30.000 bruto per jaar zou willen verzekeren betaal je ongeveer €180 premie per maand met een wachttijd van 2 jaar. Dat is voor veel mensen nog steeds veel geld voor een passend werk verzekering.

Zelfstandige ondernemers moeten in staat blijven om in het afdekken van hun risico’s een eigen afweging te maken. Loop het ondernemerschap niet voor de voeten!

 

 


Deze blog is geschreven door Margreet Drijvers. Margreet zet zich sinds november 2016 in voor de belangenbehartiging van de zzp’ers en sinds september 2017 is zij tevens directeur van het PZO. Zij gelooft sterk in samenwerking ook al is zij in hart en nieren zelfstandig ondernemer. Door het aanmoedigen van kruisverbanden op diverse vlakken versterkt zij de positie van de zelfstandige.

X