Het jaar 2022 loopt ten einde. Een nieuw jaar betekent weer veranderingen. Wij kijken graag met jullie vooruit om te bekijken wat de zelfstandige kan verwachten.

De verlaging van de zelfstandigenaftrek gaat voor veel zelfstandigen flinke impact hebben. Vanaf 2023 gaat deze met 1.280 euro omlaag en zal de jaren daarna nog verder worden afgebouwd. De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt vanaf het nieuwe jaar stopgezet en er worden veranderingen aangebracht aan de criteria voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag.

 

Afschermen bezoekadres Handelsregister (15 december 2022)

Vanaf 15 december 2022 is het voor ondernemers mogelijk hun bezoekadres in het openbare Handelsregister af te schermen. Om het bezoekadres geheim te houden moet er echter eerst sprake zijn van een dreiging voor jezelf of voor een medebewoner. Kijk wat er mogelijk is op de website van de KvK Afschermen van je bezoekadres. Wat is mogelijk? (kvk.nl)

 

Zelfstandigenaftrek omlaag

In 2023 gaat de zelfstandigenaftrek sneller omlaag dan de eerder aangekondigde afbouw. De zelfstandigenaftrek gaat met 1.280 euro omlaag en komt daarmee uit op 5.030 euro. Uiteindelijk wordt de zelfstandigenaftrek stapsgewijs verder afgebouwd tot 900 euro in 2027.

Met de Rekentool Inkomstenbelasting van de KVK kun je de veranderingen in jouw situatie inzichtelijk maken. https://www.kvk.nl/tools-en-platformen/rekentool-inkomstenbelasting/

 

Kinderopvangtoeslag hangt niet meer af van gewerkte uren

Voor zelfstandigen met jonge kinderen wordt het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag wat makkelijker. Vanaf 1 januari 2023 wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag namelijk niet meer bepaald door het aantal gewerkte uren. De hoogte van de toeslag wordt voortaan bepaald ‘’door het aantal maanden waarin de minst werkende ouder heeft gewerkt’’. Deze verandering moet het ouders met onregelmatige werkuren (zoals ondernemers) makkelijker maken om met jonge kinderen te blijven werken en (hoge) terugbetalingen te voorkomen.

 

FOR stopt

Vanaf 2023 kun je de FOR niet meer verder opbouwen. De opgebouwde FOR-reserves blijven staan en worden volgens de oude regels afgehandeld. Als je stopt met ondernemen en nog een FOR op de balans hebt staan dan betaal je belasting over het FOR-bedrag.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

In 2023 stijgt de onbelaste kilometervergoeding naar 21 cent. Dit bedrag mag je van de winst aftrekken. In 2024 wordt de onbelaste kilometervergoeding verder verhoogd naar 22 cent.

 

Aanpassing in gebruikelijkloonregeling

De gebruikelijkloonregeling is een verplichting vanuit de loonbelasting en houdt in dat een DGA zichzelf een salaris moet betalen dat marktconform is. Een DGA moet zichzelf minimaal het hoogste bedrag van één van deze drie bedragen betalen:

- een vast bedrag van 48.000 euro; of
- het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf; of
- 75% (in 2022 en wordt 100%) van het loon van iemand in een vergelijkbare functie.

De wetswijziging heeft betrekking op het derde bedrag. Vanaf 1 januari 2023 neem je 100% van het loon van iemand in een vergelijkbare functie als uitgangspunt voor het gebruikelijk loon.

 

Vennootschapsbelasting omhoog

Vanaf 2023 valt een kleiner deel van je winst onder het lage Vpb-tarief. De grens van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (Vpb) is nu 395.000. Dat wordt met deze wetswijziging verlaagd naar 200.000. Bovendien betaal je vanaf 2023 19% vennootschapsbelasting over de winst in de eerste schijf. Dat is nu 15%. De tweede schijf blijft een tarief van 25,8%.

Winst tot 200.000 euro valt in schijf 1. Het gedeelte van de winst boven 200.000 euro komt uit in schijf 2. In schijf 2 betaal je meer belasting dan in schijf 1. De verlaging van de schijfgrens doet je winst sneller in schijf 2 vallen.

 

Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ontmoedigt belastinguitstel door DGA’s (directeur-grootaandeelhouders). DGA’s die meer dan 700.000 euro van de eigen bv (besloten vennootschap) lenen betalen daar voortaan 26,9% inkomstenbelasting over (box 2). https://ondernemersplein.kvk.nl/invoering-dga-met-rekening-courant-schuld-aan-eigen-bv-gaat-belasting-betalen/

 

Oudedagsverplichting omzetten naar lijfrente versoepeld

Wanneer je in je eigen BV een pensioen hebt opgebouwd met een oudedagsverplichting (ODV) dan kun je deze ook nog na vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Nu kan dat alleen binnen vijf jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd. De wijziging werkt met terugwerkende kracht. Als je na 1 april 2017 de AOW-leeftijd plus vijf jaar bereikte mag je alsnog de opgebouwde ODV omzetten.

 

Invoering APK-roetfiltertest bij dieselauto’s (1 januari 2023)

Vanaf 2023 worden roetfiltertesten met een speciale deeltjesteller verplicht bij APK-keuringen voor dieselauto’s. Een deeltjesteller controleert of er een roetfilter in het voertuig zit. De roetfiltertest stelt vast of het voertuig aan de nieuwe eisen voor de deeltjesaantallen voldoet. Deze wetswijziging is een maatregel uit het Schone Lucht Akkoord. https://www.schoneluchtakkoord.nl/

X