Vanaf 2023 voert het ministerie van SZW een aantal wijzigingen door. Wij kijken mee en hebben de meest relevante veranderingen voor je op een rijtje gezet.

 

Kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en kinderbijslag

Ouders kunnen vanaf 2023 hogere vergoedingen verwachten.

Het kindgebonden budget gaat in 2023 extra omhoog. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen voor het eerste kind, tweede kind en het extra bedrag voor alleenstaande ouders wordt verhoogd met € 356 per jaar. Het maximale bedrag dat ouders ontvangen vanaf het derde kind wordt verhoogd met € 468 per jaar. De verhoging van het maximumbedrag vanaf het derde kind is structureel, de andere verhogingen zijn bedoeld als tijdelijke koopkrachtmaatregel.

Voor de kinderopvang geldt een extra verhoging van de uurprijzen van 1,74%. De dagopvang en de buitenschoolse opvang wordt daarmee geïndexeerd op 7,32% (€ 9,12 en € 7,85 per uur). De uurprijs van de gastouderopvang wordt met 5,06% geïndexeerd. Dat betekent € 6,85 per uur.

De kinderbijslag voor kinderen t/m 17 jaar stijgt. De stijging hangt af van de leeftijd van het kind en komt neer op € 385,37, € 327,56 of € 269,76 per kind.

 

Wijziging Subsidieregeling STAP-budget

Vanaf 2023 zijn er vijf, in plaats van zes, aanvraagtijdvakken voor het aanvragen van de STAP-subsidie. Dat komt omdat het eerste aanvraagtijdvak van het jaar 2023 wordt overgeslagen. Het eerst tijdvak gaat van start op 28 februari 2023.

 

AOW-leeftijd

Per 1 januari 2023 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden tot 66 jaar en 10 maanden.

 

Energietoeslag

In 2023 hebben huishoudens met een laag inkomen opnieuw recht op een energietoeslag van € 1.300. Gemeenten kunnen dit jaar al € 500 van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.

 

Beslagvrije voet

In het kader van schaarste op de woningmarkt mogen huishoudens met schulden met een langdurig beslag op hun inkomen vanaf 2023 er langer over doen om hun woonkosten aan te passen aan hun lagere inkomen. Nu is die periode een half jaar. Vanaf 1 januari 2023 geldt een periode van 18 maanden met een eenmalige verlenging van een half jaar.

 

Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekte

Personen die tijdens het werk longkanker door asbest, allergisch beroepsastma of CSE (schildersziekte) opliepen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming ontvangen. De tegemoetkoming kan aangevraagd worden bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen. De lijst met beroepsziekten (waar mensen een eenmalige tegemoetkoming voor kunnen krijgen) wordt de komende jaren uitgebreid.

X