Nieuw onderzoek biedt inzicht in werkelijke kosten en baten van zelfstandig professionals.

Hoogopgeleide, gespecialiseerde zelfstandig professionals leveren de maatschappij jaarlijks miljarden euro’s extra op.

 

De maatschappelijke kosten en baten

De maatschappelijke kosten en baten van zelfstandig professionals komen volgens het onderzoek uit op een positief saldo van maar liefst 4,4 miljard euro per jaar. Dit positieve saldo is voornamelijk het resultaat van de extra productie en winst die gerealiseerd worden door de inzet van de huidige populatie van 110.000 zelfstandig professionals. Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere arbeidsdeelname.

Ze dragen minder sociale premies af dan werknemers, maar compenseren dat ruimschoots met hun belastingafdracht. Uit een kostenbatenanalyse van SEO Economisch Onderzoek (in opdracht van HR-dienstverlener HeadFirst Group) blijkt dat zelfstandig professionals onderaan de streep zorgen voor extra opbrengsten.

Dit komt vooral doordat zelfstandig professionals zorgen voor extra productie en winst. Verder hebben ze gemiddeld een hogere gemiddelde productiviteit dan werknemers of uitzendkrachten.
Daarnaast betalen zelfstandig professionals meer winst- en inkomstenbelasting.

Feiten en cijfers over zzp’ers

In het rapport staan nog tal van andere interessante inzichten over hoogopgeleide zzp’ers.
Download hier het volledige rapport.

Lees hier het bijbehorende persbericht van HeadFirst Group.

Meike Mommers
(Adviseur belangenbehartiging PZO)

 

 

X