In de Miljoenennota is een verdere versobering van de zelfstandigenaftrek opgenomen. Vorig jaar werd deze al flink verlaagd en nu gaat die verlaging volgens de plannen nog sneller en verder. En dat op een moment dat we in een van de grootste economische crises ooit zitten. Een crisis die op verschillende fronten al veel van ondernemers vergt.

Het kabinet verantwoordt de versobering met het argument dat zij het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen wil verkleinen. Dit op basis van de adviezen van de commissie Borstlap. PZO was onaangenaam verrast door deze maatregel, aangezien over de adviezen van de Commissie nog geen debat is gevoerd. Ook heeft de Commissie steeds gezegd dat cherry picking uit den boze is.

 

In deze brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Financiën en Kamerleden van de vaste commissie Financiën verzoeken wij daarom met klem om deze maatregel terug te draaien.

X