Zelfstandig ondernemers, die door de coronacrisis langdurig in hun omzet worden getroffen, zoeken nieuwe kansen en willen indien nodig op een andere manier doorgaan als ondernemer. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten onder bijna 6000 respondenten van de enquête “Perspectief na 1 oktober”, die PZO, ZZP Nederland, ONL en FNV Zelfstandigen hebben georganiseerd in samenwerking met het ministerie van SZW.

De zelfstandigenorganisaties vinden dat de overheid ondernemers moet ondersteunen wanneer zij op zoek gaan naar andere inkomensperspectieven. In hun brieven aan de bewindslieden van SZW (pdf) en EZK (pdf) vragen zij de bestaande inkomensondersteuning na 1 oktober met drie maanden te verlengen. Op die manier kan de zelfstandige zijn/haar onderneming coronaproof maken, zonder zich zorgen te maken over het inkomen.

 

De voorlopige uitkomst van de enquête laat zien dat veel ondernemers, zij het met moeite, weer op eigen benen succesvol gaan ondernemen. Daardoor neemt het beroep op financiële steun gestaag af. In sommige beroepen echter, is de malaise nog lang niet voorbij en misschien wel blijvend. Daarvoor moeten specifieke oplossingen komen. Zelfstandigen geven aan, indien nodig, de bakens te willen verzetten door hun onderneming aan te passen aan de veranderde omstandigheden en zichzelf als ondernemer verder te willen ontwikkelen. Bij die verandering hoort ook verlenging van de inkomensondersteuning.

 

De zelfstandigenorganisaties pleiten verder voor een regionale aanpak, bijvoorbeeld met ontwikkeladvies en omscholingstrajecten, zodat meer maatwerk kan worden geleverd. De uitkomsten van de enquête vragen om een eigen ontwikkelplan voor ondernemers.

 

De zelfstandigenorganisaties gaan hierover binnenkort met het ministerie in gesprek. Zij roepen het kabinet op om doorgaand te investeren in de ontwikkeling van ondernemerschap, zodat ondernemers op eigen kracht, ook in veranderde omstandigheden, zelf in hun inkomen kunnen voorzien.

X