Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft een wetsvoorstel gepubliceerd om een einde te maken aan telemarketing-irritatie. Bedrijven of organisaties mogen Nederlanders straks alleen nog benaderen via de telefoon als zij daar zelf expliciet toestemming voor hebben gegeven en op basis van een klantrelatie. Bovendien mag je niet meer gebeld worden met een anoniem nummer.

Knelpunten huidige Telecommunicatiewet

Uit onderzoek is gebleken dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking geen prijs stellen op ongevraagde telemarketinggesprekken. Natuurlijke personen (dus ook eenmanszaken) zijn relatief kwetsbaar voor telemarketing en ze zijn vaak niet bekend met het recht van verzet. Daarnaast kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet effectief toezicht houden omdat zij problemen ervaren met de handhaafbaarheid van de huidige regels. Al deze knelpunten hebben geleid tot een wetsvoorstel wat nu ter consultatie voorgelegd is.

 

Wat stelt Mona Keijzer voor?

Op dit moment geldt een zogenaamd opt-out-systeem waardoor natuurlijke personen ongevraagd telefonisch mogen worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register. Dit wetsvoorstel draait dat om en introduceert een opt-in-systeem voor telemarketing. Telemarketing aan natuurlijke personen mag alleen plaatsvinden als zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven of als er een klantrelatie is (geweest). Als je bij een partij een product of dienst afneemt of hebt afgenomen dan mogen zij jou voor onbepaalde tijd benaderen met een nieuwe aanbod voor een soortgelijk product of dienst. Om de handhavingsmogelijkheden van de ACM te verbeteren, mag niet meer met een anoniem nummer worden gebeld.

 

Wat vindt PZO van het wetsvoorstel?

Door de maatregelen in het wetsvoorstel, wordt de privacy van zzp’ers beter beschermd. Dat is een goede ontwikkeling. We krijgen veel klachten van leden die ongevraagd benaderd worden door telefonische verkopers. Omdat de gegevens van zelfstandigen vaak gemakkelijk te vinden zijn en deze data zelfs doorverkocht worden zijn zelfstandigen een eenvoudig doelwit. Het is goed van staatssecretaris Mona Keijzer om ook zelfstandigen mee te nemen in dit wetsvoorstel. Het wordt voor verkopers een stuk moeilijker om zelfstandigen zomaar te benaderen met een aanbod.

X