Vanaf 1 juli 2018 kunnen naast consumenten, ook zzp’ers terecht bij het Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn financiering en lost de bank dit niet naar tevredenheid op, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter.

Zelfstandigen met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit zijn nu aangewezen op de rechter. Dat de kleinere mkb’er en zzp’er vanaf juli 2018 terecht kunnen bij Kifid doet recht aan de bijzondere positie van deze ondernemersgroep. Zij missen vaak de financiële kennis en ervaring van grotere bedrijven.

Kleinere ondernemers kunnen bij Kifid terecht met verschillende soorten klachten over hun zakelijk krediet. Bijvoorbeeld als er een geschil is over de wijziging van het rentetarief. Of als de bank het krediet opzegt of opeist en de ondernemer de rechtmatigheid hiervan betwist. Het kan ook zijn dat de ondernemer het niet eens is met de manier waarop de financier de afspraken over vervroegd aflossen van het krediet uitvoert. Een ondernemer kan bij Kifid niet klagen over een afwijzing van een kredietaanvraag; het staat een bank of financier vrij om een kredietverzoek te weigeren.

De uitspraken van Kifid over kleinzakelijke financiering zijn in principe bindend. Dit betekent dat de bank of andere financier, ongeacht de uitkomst, de uitspraak zal opvolgen. Meer informatie over de dienstverlening van Kifid, vind je op de website.

X