Arbeidsongeschiktheid

Iedereen kan ziek worden. Iedereen kan een ongeluk krijgen. Arbeidsongeschiktheid heeft consequenties voor je onderneming, maar ook voor je persoonlijke situatie. Voor zelfstandigen is het belangrijk om de risico’s die arbeidsongeschiktheid met zich mee brengen in beeld te krijgen en daarop actie te ondernemen. In het dossier arbeidsongeschiktheid kun je hier meer over lezen.

PZO zet zich in om voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid toegankelijk te maken. Verzekeringen moeten er voor zorgen dat bij arbeidsongeschiktheid het leven van de zelfstandige makkelijker wordt. Alternatieve ontwikkelingen zijn een goede zaak en verbeteren de markt van arbeidsongeschiktheidsproducten op een positieve manier.

PZO vindt dat ongeacht het contract alle werkenden moeten kunnen rekenen op bepaalde zekerheden, zoals een goede basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid. Met de behoefte en de situatie van zelfstandigen moet in deze basisvoorziening rekening worden gehouden.

X