Besluit bijstand zelfstandigen

PZO is kritisch over de uitvoering van de regeling Besluit Bijstand Zelfstandigen (Bbz). PZO heeft verschillende klachten ontvangen over deze regeling voor zelfstandigen in nood. Vaak duurt het traject tussen het moment van aanvraag en de toekenning te lang en komt de hulp te laat. PZO ziet dat gemeenten verschillend omgaan met de implementatie van het beleid. Ook zijn lijfrenten die de pensioenopbouw betekenen voor zzp’ers onderdeel van de vermogenstoets voor de Bbz. Zzp’ers die verstandig zijn omgegaan met hun oudedagsvoorziening komen dan niet in aanmerking voor de Bbz, of ze moeten de voorziening tegen ongunstige voorwaarden afkopen.

Wat wil PZO bereiken?
Onderzoek toont aan dat er grote onderlinge verschillen zijn hoe de gemeenten invulling geven aan de Bbz. PZO vindt dit onwenselijk. Gelijke behandeling is cruciaal, er moet een level playing-field zijn voor ondernemers. Nu duurt het in veel gevallen te lang voordat er een lening of uitkering wordt toegekend en worden zzp’ers van loket naar loket (bijvoorbeeld de banken of Qredits) gestuurd. PZO is een voorstander van goede samenwerking tussen deze partijen en pleit voor integrale ondernemersloketten. Er moeten duidelijke kaders komen voor de levensvatbaarheidcriteria, zodat alle zzp’ers een gelijkwaardige behandeling krijgen. Bovendien is het van belang dat ambtenaren die de bbz aanvragen beoordelen verstand hebben van ondernemen, business plannen moeten op een juiste manier worden gelezen. De regeling moet aangepast worden daar waar het gaat om het vermogenscriterium. Het opgebouwde pensioenvermogen moeten buiten de vermogenstoets blijven (m.u.v. de bovenmatige inleg). We zijn met verschillende gemeenten in gesprek over dit onderwerp.

 

Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Ark, heeft voorgesteld om het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) op een aantal onderdelen te wijzigen om de regeling te vereenvoudigen en meer in lijn te brengen met het beoogde doel. Deze wijzigingen heeft Van Ark ter consultatie voorgelegd. Uiteraard heeft PZO gereageerd op de beoogde wijzigingen.

X