PZO is geen voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen zoals AWVN voorstelt in haar publicatie ‘Wegwerkzaamheden: 10 ideeën voor de wereld van werk’.

 

Zelfstandige ondernemers moeten zich kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zo’n voorziening moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn en ondernemers moeten daarin een bewuste keuze kunnen maken. Het is echter niet de taak van de overheid om ondernemersrisico’s weg te nemen. Dat is de verantwoordelijkheid van de zelfstandig ondernemer. De overheid kan wel betere randvoorwaarden creëren voor zelfstandig ondernemers, zodat zij gemakkelijker toegang krijgen tot bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen en in staat zijn om risico’s beter af te dekken.

Zelfstandige ondernemers zijn een heterogene groep die risico’s op hun eigen manier afdekken. Niet iedere zelfstandige wil zich verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, omdat ze op een andere manier dit risico hebben afgedekt. Zij werken bijvoorbeeld ook in loondienst, zijn gepensioneerd of maken gebruik van andere voorzieningen. Een verplichting zou daarom te kort door de bocht zijn, allereerst moet gelijke toegang tot arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen voor alle werkenden worden gerealiseerd.

X