Nu de maatregelen langer duren dan gedacht wordt het huidige steunpakket verder verlengd zo laat het kabinet weten. De vereenvoudigde Bbz wordt in ieder geval verlengd tot en met maart 2022 en er zijn mogelijkheden om schulden later terug te betalen. De Tozo komt niet meer terug, zo laat het kabinet weten en de TVL blijft onveranderd waardoor deze voor veel zelfstandigen onbereikbaar blijft.

Vereenvoudigde Bbz verlengd

De vereenvoudigde Bbz, ook wel Bbz light genoemd, wordt verlengd tot en met maart 2022. Na de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus onder controle te houden, hebben gemeenten gemerkt dat het aantal aanvragen om de vereenvoudigde Bbz is toegenomen. Daarom heeft het kabinet besloten om de vereenvoudigde Bbz verder te verlengen. Meer informatie over de vereenvoudigde Bbz lees je op onze website.

Het kabinet laat weten dat de Bbz vanaf 1 april 2022 weer als normaal wordt uitgevoerd.

 

Tozo komt niet terug

Het kabinet brengt de Tozo niet terug, is te lezen in de brief aan de Tweede Kamer. “Vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt is het niet wenselijk om in korte tijd verschillende keren van systematiek te wisselen. Verder ontbreekt bij de Tozo een toets op levensvatbaarheid van de onderneming. Het kabinet vindt het in deze fase van de pandemie van belang dat de inkomensondersteuning bij die zelfstandigen terecht komt van wie verwacht wordt dat ze na het wegvallen van de contactbeperkende maatregelen in staat zijn hun onderneming succesvol voort te zetten”.

In het overleg met het ministerie van SZW is ons meegegeven dat gemeenten in de geest van huidige omstandigheden moeten handelen. Dit betekent dat er een snelle levensvatbaarheidstoets moet plaatsvinden zodat de zelfstandige snel de uitkering ontvangt. Ook moet deze toets niet naar de omstandigheden van dit moment plaatsvinden, maar gemeente moeten juist kijken naar de “normale” omstandigheden en of er dan sprake is van een levensvatbaar bedrijf. Gelukkig handelt het merendeel van de gemeenten ook op deze manier en helpen ze de zelfstandig ondernemer op een goede manier. “Wij roepen de ondernemers op om hulp te vragen aan de gemeente als ze dat nodig hebben”, zegt Margreet Drijvers.

 

Terugbetaling Tozo-lening bedrijfskapitaal

In de laatste verlenging van de Tozo is generiek geregeld dat ondernemers niet op 1 juli 2021, maar op 1 januari 2022 dienen te starten met het terugbetalen van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal. Vanaf dat moment hebben ondernemers vijf jaar de tijd om de schuld terug te betalen. Daarover staat het volgende in de brief. “Het kabinet realiseert zich dat de recente ontwikkelingen ook invloed hebben op het vermogen van ondernemers om deze lening terug te betalen. Binnen de huidige kaders bestaat de mogelijkheid om hier rekening mee te houden.”.

PZO is blij dat er mogelijkheden zijn voor ondernemers die op dit moment nog getroffen worden door de maatregelen om verder uitstel van betaling te vragen. “Zelfstandigen moeten hier echter zelf om vragen en zijn wel afhankelijk van de bereidheid van hun woongemeente. Dit kan voor vervelende situaties zorgen. Liever zien we een uitstelregeling die voor alle zelfstandigen gelijk is zoals bijvoorbeeld bij de belastingschulden”, zegt Margreet Drijvers.

 

Belastingschulden

In het verlengde van het steunpakket zal het kabinet meer tijd nemen voor het opstarten van de invordering van belastingschulden. Sinds september van dit jaar is de invordering van belastingschulden waarvoor geen (bijzonder) uitstel is verleend, bijvoorbeeld vanwege de coronacrisis, weer gestart met de verzending van vooraankondigingen, herinneringen en aanmaningen. Het kabinet heeft besloten nu meer tijd te nemen voordat verdergaande stappen in de invordering worden gezet. Bedrijven en particulieren die hun belastingschuld nog niet hebben ingelost, krijgen in januari 2022 een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe ze alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen.

 

TVL blijft onveranderd

De huidige TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2022 onveranderd. Hierdoor kunnen veel zelfstandigen hier geen aanspraak op maken omdat als voorwaarde wordt gesteld dat iemand een aparte oprit moet hebben voor hun onderneming.

X