Naar aanleiding van de harde lockdown die afgelopen zaterdag is afgekondigd heeft het kabinet de steunmaatregelen opnieuw aangepast. De TVL en NOW worden verruimd en de terugbetaling van de Tozo-lening wordt verder uitgesteld.

Geen Tozo, wel een ruime Bbz

De vereenvoudigde Bbz is vrijwel gelijk aan de Tozo. Deze is verlengd tot 1 april 2022. Deze Bbz kent geen vermogenstoets en is een gift. De Bbz kan tot 31 december nog met terugwerkende kracht tot 1 oktober worden aangevraagd en vanaf 1 januari 2022 ook met terugwerkende kracht tot 1 januari.

De gemeenten kunnen wel een levensvatbaarheidstoets uitvoeren, maar worden opgeroepen hier heel soepel mee om te gaan. Zowel in de beoordeling als met het toezenden van stukken. Meer informatie over de vereenvoudigde Bbz lees je op onze website.

De reguliere bijzondere bijstand staat ook ter beschikking aan zelfstandig ondernemers. Deze is vooral bedoeld om te ondersteunen in noodzakelijke kosten, zoals woonlasten. Ondernemers kunnen ook worden geholpen met coaching, scholing en schuldhulpverlening. Neem daarom vooral contact op met je woongemeente om te bekijken wat er mogelijk is. De gemeente is juist in staat om maatwerk te leveren.

 

Tozo-lening verder uitgesteld

Het kabinet heeft besloten om het terugbetalen van de lening voor bedrijfskapitaal Tozo pas op 1 juli 2022 in te laten gaan in plaats van op 1 januari 2022.

Daarnaast wordt de looptijd van de Tozo-lening verruimd. De lening moet nu in plaats van 5 jaar, binnen 6 jaar worden terugbetaald. Zelfstandig ondernemers die eerder dan nodig rente en aflossing willen betalen, kunnen dit blijven doen.

 

NOW en TVL

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen worden de NOW en de TVL verruimd. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies bij de NOW wordt verhoogd van 80% naar 90%. De omzetverliesdrempel van de TVL wordt in het vierde kwartaal van 2021 eenmalig verlaagd van 30% naar 20%. Hiermee komt het kabinet bedrijven tegemoet die door de acute maatregelen worden geraakt in de laatste weken van het kwartaal. In het eerste kwartaal van 2022 blijft de omzetverliesdrempel de eerder aangekondigde 30%.

 

Tevreden met verruiming, maar alert op levensvatbaarheidstoets

"Dat het steunpakket wordt doorgetrokken naar het eerste kwartaal is niet meer dan logisch. Wij roepen ondernemers op om vooral hun gemeente te benaderen voor steun. Wij roepen gemeenten op om vooral de ondernemers te ondersteunen en verder te helpen en geen belemmeringen op te werpen. PZO vindt dat de levensvatbaarheid van een bedrijf moet worden beoordeeld naar de periode voor corona en dat die toets weinig tijd in beslag moet nemen. PZO verwacht dat het aantal aanvragen omhoog zal schieten waardoor gemeenten snel moeten beslissen. De levensvatbaarheidstoets moet niet te veel tijd in beslag nemen", zegt Margreet Drijvers.

 

Wil je meer lezen over de steunmaatregelen? In deze brief aan de Tweede Kamer staan de precieze aanpassingen uitvoerig beschreven.

 

X