De onderhandelingen over een Europese richtlijn om schijnzelfstandigheid onder platformwerkers te ondermijnen gaan onverminderd door. Om het belang van deze onderhandelingen te benadrukken heeft minister Van Gennip, samen met 7 andere lidstaten, een brief ondertekend waarmee ze haar steun uitspreekt voor deze richtlijn.

De Europese richtlijn heeft tot doel om de zogenaamde platformwerkers, waaronder maaltijdbezorgers en taxichauffeurs, betere sociale bescherming te bieden. Vaak worden via deze platforms zzp'ers ingezet, terwijl van zelfstandig ondernemerschap eigenlijk geen sprake is. Zo kunnen deze zzp'ers vaak hun tarief niet zelf bepalen, wordt er veel (digitale) controle uitgeoefend en zijn ze niet vrij om hun werk zelf in te delen.

Door deze ondertekening geeft minister Van Gennip aan dat het belangrijk is dat de werkenden via deze platforms sociale bescherming krijgen, waarmee ook ons hele sociaal zekerheidsstelsel niet verder onder druk komt te staan. Deze Europese richtlijn streeft er met heldere criteria naar dat de platforms straks moeten aantonen dat ze met een zelfstandig ondernemer werken en niet met iemand die eigenlijk een werknemer is. Zo krijgen meer werkenden een betere bescherming.

De Europese richtlijn wordt nu verder uitgewerkt en PZO zal dit natuurlijk blijven volgen.

X