In de voortgangsbrief van 16 december van welgeteld 42 pagina’s zet het kabinet uiteen hoe in de toekomst met zelfstandigen kan worden gewerkt. Het kabinet wil immers zelfstandig ondernemers vrijheid en ruimte geven om te ondernemen, maar wel volgens de regels. Een eerste reactie van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers laat weten dat we niet moeten trappen in de val van nog meer regels. “We moeten terug naar de basis en vooral duidelijkheid bieden”, zegt Margreet Drijvers, directeur PZO. “Met deze lijnen zien we dat nog onvoldoende gebeuren”.

 

Gelijker speelveld

Een gelijk speelveld, wie is daar niet voor? Niemand natuurlijk. Het gelijke speelveld moet echter wel tussen de juiste spelers worden gecreëerd. Door de financiële duimschroeven bij de zelfstandige steeds verder aan te draaien, zal dit niet leiden tot hogere tarieven bij zelfstandigen. Zeker niet als je in dezelfde brief vaststelt dat er veel zelfstandigen een slechte onderhandelingspositie hebben. Ook starten er nog steeds veel zelfstandigen, waarmee wordt bevestigd dat mensen niet starten om financiële redenen, maar juist om redenen van autonomie, nieuwe uitdagingen of omdat ze gewoon geen werknemer meer willen zijn.

 

Verduidelijking arbeidsrelatie is nog steeds de inzet

PZO maakt zich behoorlijke zorgen over dit proces. Het wonderlijke is dat al jaren wordt geconstateerd dat de wet- en regelgeving niet meer past bij de werkelijkheid, maar we blijven proberen de geest weer in de fles te krijgen. “Een onmogelijke opgave en ook onnodig”. Als we willen vasthouden aan de huidige wetgeving dan zouden we de rechtspraak voldoende ruimte moeten bieden om, naar gelang de omstandigheden daarom vragen, te oordelen. Laten we vooral niet alle jurisprudentie proberen in een wet vast te leggen, want dan kan de tijdgeest nooit meer worden meegenomen. Vooral de organisatorische inbedding zou volgens het kabinet moeten worden vastgelegd en tegelijkertijd is van belang of er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. “Dit is vooralsnog geen verduidelijking, leidt tot nog meer onzekerheid en is onvoldoende oog hebben voor het ondernemerschap”.

 

Verbetering handhaving op schijnzelfstandigheid

Uitgangspunt van het kabinet is dat met het gelijker speelveld en de verduidelijking het voor de Belastingdienst makkelijker wordt om de handhaving weer op te pakken. “Wij durven dat te betwijfelen. Er blijft nog steeds een te groot grijs gebied en de Belastingdienst krijgt nog steeds geen objectieve criteria ter beschikking”. PZO heeft steeds het voorstel gedaan om de ondernemerscriteria terug te brengen in de beoordeling en objectieve handvatten gegeven om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Wij blijven hierover met het kabinet in overleg.

 

Het kabinet hinkt op twee gedachten

Zelfstandig ondernemers worden nadrukkelijk gewaardeerd door het kabinet, maar het zijn van werknemer is wel het uitgangspunt. “Het zou mij een lief ding waard zijn als er oog is voor het feit dat heel veel mensen hun carrière pad anders invullen, dat zelfstandigen bewezen veel gezonder zijn en hun verantwoordelijkheid echt wel nemen, alleen een beetje anders”.

X