De renseigneringsverplichting is per 1 januari 2022 uitgebreid en wordt vanaf 1 januari dit jaar geëffectueerd. De nieuwe verplichting brengt aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee voor inhoudingsplichtigen die aangifte loonheffingen moeten doen, zoals opdrachtgevers. Als je niemand inhuurt als zelfstandige geldt deze verplichting niet voor jou. Maar deze verplichting kan je wel raken. Opdrachtgevers zijn namelijk in een aantal gevallen verplicht om gegevens van jou aan te leveren aan de Belastingdienst, bijvoorbeeld als je een btw-vrijstelling hebt. En ben je niet-inhoudingsplichtig en doe je betalingen aan derden? Dan kun je een verzoek krijgen van de Belastingdienst om aan deze verplichting te voldoen. Je leest er meer over in dit artikel.

Nieuwe renseigneringsverplichting

De nieuwe renseigneringsverplichting is per 1 januari 2022 ingegaan. De reden dat zelfstandigen daar nu pas door geraakt worden is dat opdrachtgevers uiterlijk 31 januari 2023 bepaalde gegevens moeten aanleveren aan de Belastingdienst.

Renseignering betekent het overdragen van gegevens met fiscaal relevante informatie aan de belastingdienst. Deze gegevens worden door de Belastingdienst gecontroleerd en bij de aangifte inkomstenbelasting meegenomen. De aangifte wordt dan al vooraf door de Belastingdienst ingevuld met deze bedragen.

 

Raakt deze regeling mij als zelfstandige?

De meeste zelfstandigen worden niet geraakt door deze verplichting. Maar als je werkt voor een opdrachtgever die inhoudingsplichtig is en aangifte loonheffingen moet doen, kan het zijn dat je geraakt wordt. Opdrachtgevers moeten gegevens aan de Belastingdienst leveren indien zij een betaling doen aan een persoon:

  • die niet bij hen in dienstbetrekking is; en
  • die niet factureert, of een factuur zonder btw stuurt.

De zelfstandigen die een btw-vrijstelling hebben of gebruik maken van de kleine ondernemersregeling en voor opdrachtgevers werken die aangifte loonheffingen moet doen, worden daardoor waarschijnlijk door opdrachtgevers gevraagd om gegevens aan te leveren. Zo kunnen de opdrachtgevers aan de renseigneringsverplichting voldoen.

 

Gegevens aanleveren

Voorheen moesten inhoudingsplichtigen enkel na een verzoek van de Belastingdienst gegevens aanleveren voor betalingen aan derden, die niet bij hen in dienst zijn of de werkzaamheden of diensten als ondernemer uitvoeren. Vanaf 1 januari 2022 is dit veranderd en moeten inhoudingsplichtigen, die aangifte loonheffingen moeten doen, na afloop van elk kalenderjaar de volgende gegevens aanleveren bij de Belastingdienst:

  • het BSN-nummer;
  • de naam, het adres en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling; en
  • de in het kalenderjaar betaalde bedragen inclusief eventuele kostenvergoedingen.

Het kan zijn dat je een verzoek hebt gekregen of krijgt van je opdrachtgever om de persoonlijke gegevens aan te leveren. Dit doen zij om te kunnen voldoen aan de nieuwe renseigneringsverplichting.

 

Niet-inhoudingsplichtig

Heb je geen loonheffingennummer? Dan ben je niet-inhoudingsplichtig. Dan kun je een verzoek krijgen van de Belastingdienst om te voldoen aan de renseigneringsverplichting. Je moet dan bovenstaande gegevens aanleveren. Meer informatie voor niet-inhoudingsplichtigen lees je op de website van de Belastingdienst.

 

Meer informatie over de renseigneringsverplichting lees je op de website van de Belastingdienst en in het Staatsblad.

X