In een brief aan de Kamer laat het kabinet weten dat zij aanvullende maatregelen gaan treffen om het effect van het koopkrachtverlies te dempen. Vele producten zijn in de afgelopen periode flink duurder geworden en de oorlog in Oekraïne zorgt voor de nodige onzekerheid. Daarom komt het kabinet met een tijdelijk pakket om de stijgende kosten te dempen. Zo wordt het btw-tarief op energie verlaagd, de accijns op benzine en diesel verlaagd en wordt versneld ingezet op energiebesparende maatregelen.

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft een grote impact op de wereldeconomie. Zo worden bepaalde producten duurder doordat grondstoffen lastiger te verkrijgen zijn en er onzekerheid heerst over de toekomst van leveringen. Bovendien treffen de opgelegde sancties aan Rusland ook de Nederlandse handel en financiële sector. Op die manier betalen we ook in Nederland een prijs voor de oorlog in Oekraïne. Maar zo zegt het kabinet, dat mag niet in de weg staan aan onze solidariteit met de Oekraïners en ons weerwoord aan Rusland.

 

Maatregelen

Om het koopkrachtverlies te dempen neemt het kabinet uitzonderlijke maatregelen. Deze zijn tijdelijk en de focus ligt op kwetsbare groepen.

1. De energietoeslag wordt verhoogd
Eind 2021 heeft het kabinet samen met gemeenten een eenmalige generieke regeling getroffen om lagere inkomens in 2022 tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen.

2. Btw-tarief op energie wordt verlaagd
Het kabinet stelt voor de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) tijdelijk te verlagen van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden.

3. Accijns op benzine en diesel verlagen
Het kabinet stelt voor de accijns op benzine en diesel tijdelijk te verlagen met 21%. Als gevolg daarvan daalt het accijnstarief van benzine met 17,3 cent per liter en het accijnstarief van diesel met 11,1 cent. Deze maatregel geldt voor een periode van zes maanden.

4. Inzetten op energiebesparende maatregelen
In het najaar is door het vorige kabinet reeds 150 miljoen euro beschikbaar gesteld aan gemeenten om kwetsbare huishoudens op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen om hun energierekening te verlagen. Dit programma loopt goed. Het kabinet stelt daarom voor om middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor energiebesparing van huishoudens sneller in te zetten.

X