Grote bedrijven moeten vanaf nu de rekeningen van mkb’ers, waaronder ook de kleine zelfstandige, sneller gaan betalen. De Tweede Kamer heeft bijna unaniem ingestemd met het wetsvoorstel om de betaaltermijn aan het mkb te verkorten van 60 dagen naar 30 dagen. “Dit is een hele mooie ontwikkeling voor zelfstandigen waarvoor we al langere tijd pleiten”, zegt Margreet Drijvers.

Betaaltermijnen werden alleen maar langer

Na een waarschuwing van de staatssecretaris in 2019 bleek dat er geen verbetering kwam in de daadwerkelijke betaaltermijn van grote bedrijven aan het mkb. De betaaltermijnen van grote bedrijven aan het mkb liepen zelfs steeds verder op. Daarom is het kabinet in 2020 aan de slag gegaan om de wettelijke betaaltermijn te verkorten van 60 dagen naar 30 dagen.

 

Wetsvoorstel bijna unaniem aangenomen

Het wetsvoorstel om de betaaltermijn te verlagen werd op 15 maart bijna unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. “Hiermee is een grote wens van zelfstandigen in vervulling gegaan. Kleine ondernemers hebben immers hun geld hard nodig om hun dagelijkse continuïteit te waarborgen”, zegt Margreet Drijvers.

 

Nu te maken met late betalingen?

Heb je op dit moment te maken met een groot bedrijf of een overheidsorganisatie dat te laat betaalt? Maak dan een melding bij het meldpunt. Op de website van de ACM kun je door een kort formulier in te vullen een melding maken. De melding kan anoniem.

X