Het Zelfstandigenforum, bestaand uit PZO en stichting ZZP Nederland, heeft op 11 september jl. de Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt gehouden in Pathé Buitenhof te Den Haag. Tijdens deze bijeenkomst die door zowel politici, betrokken organisaties als ondernemers werd bezocht, werd het Manifest Moderne Arbeidsmarkt  aangeboden aan onder meer de heer Borstlap, voorzitter van de Commissie Regulering van Werk. Het doel van de avond was om te komen tot een breed gedragen agenda voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een gelijkwaardige factor is.

Draagvlak

De uitgangspunten zoals in het Manifest verwoord over het herijken van de arbeidsmarkt werden door meerdere (ondernemers)organisaties gesteund. Zo waren onder meer vertegenwoordigers van Zelfstandigen Bouw, Verbond van Verzekeraars, De Werkvereniging en SoloPartners aanwezig om de debatthema’s in te luiden.

 

Nieuwsgierig

Wil je weten hoe het inhoudelijk er aan toe ging tijdens het debat? Lees dan hier het verhaal dat ZiPconomy er over schreef.

 

Eensgezind

Het einde van de bijeenkomst werd gevormd door het aanbieden van het Manifest aan drie belangrijke spelers op het werkveld. Hooggeplaatste ambtsbekleders van de SER, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën namen het Manifest in ontvangst. In hun reacties werd benoemd dat het Manifest zeker houvast biedt voor toekomstige gesprekken en dat het Zelfstandigenforum van harte welkom is om mee te praten over de toekomst van de moderne Arbeidsmarkt.

X