In de Troonrede wordt met geen woord gesproken over de zelfstandige ondernemers of de arbeidsmarktproblematiek. Opmerkelijk, omdat er flink gekort wordt op de zelfstandigenaftrek. Vorig jaar nog was dat wel anders. Toen zei de koning: “Zelfstandigen die bewust kiezen voor het ondernemerschap wordt niets in de weg gelegd”.

Dat de zelfstandigenaftrek omlaag gaat van €7.280 naar €5000 in stappen van 9 jaar is inmiddels geen verrassing meer, maar er met dat vrijgekomen geld gaat gebeuren wel. Wopke Hoekstra betoogt dat de koopkracht van alle burgers erop vooruit gaat, maar hij legt die rekening vooral neer bij de ondernemers.

 

Geld voor hervormingen

Het geld dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek oplevert wordt door het Kabinet gereserveerd om de arbeidsmarkt rond zelfstandigen te hervormen. Een voor nu nog vage toezegging. Wij hopen dat dit geld bij alle zelfstandigen terechtkomt en zullen daar zeer alert op blijven.

 

Welk vraagstuk wil het kabinet nu oplossen?

Het lijkt erop dat het kabinet met het verlagen van de zelfstandigenaftrek een arbeidsmarktvraagstuk wil oplossen. Door een fiscale faciliteit te offeren, raak je alle ondernemers. PZO vraagt zich dan ook ten zeerste af of hiermee het gewenste effect wordt bereikt. Eerder vandaag sprak de directeur van PZO, Margreet Drijvers, daarover op RTL Z.

PZO blijft zeer kritisch op deze plannen, omdat ondernemerschap niet hoog in het vaandel staat en er geen samenhangend beleid aan ten grondslag ligt. Het kabinet moet op een andere manier naar de arbeidsmarkt gaan kijken, waar alle werkenden kunnen deelnemen en er ruimte is voor ondernemerschap. Vorige week presenteerde we daarom het Manifest Moderne Arbeidsmarkt.

X