In de Datavisie Handelsregister, die minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, worden voorstellen gedaan om de privacy van ondernemers beter te waarborgen. “Er worden mooie stappen gezet door de minister zoals het verder afschermen van telefoonnummers en e-mailadressen in het Handelsregister. De voorwaarden die de minister stelt aan het afschermen van hun vestigingsadres voelt als een stap in de goede richting”, zegt Margreet Drijvers, directeur van PZO.

Er zijn al goede stappen gezet

Het kabinet heeft de afgelopen periode stappen gezet om de privacy van zelfstandige ondernemers beter te beschermen. Het BTW-nummer is al langer geleden aangepast zodat het BSN-nummer daar niet meer uit te herleiden is en worden zelfstandigen niet meer belaagd met ongewenste telefoontjes. Maar de woonadressen van zelfstandig ondernemers die geen apart vestigingsadres hebben, zijn nu nog openbaar. Door PZO zijn meerdere alternatieven bij de minister onder de aandacht gebracht, die je hier kunt lezen. Onze lobby heeft de minister dus wel in beweging gebracht, maar ze geeft echter niet aan waarom onze, maar ook andere voorstellen niet worden gevolgd.

 

Afschermen adres in Handelsregister

Minister Micky Adriaansens stelt voor dat alle eenmanszaken straks hun vestigingsadres volledig kunnen laten afschermen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Je dient dan wel een alternatief postadres te registeren, zoals een postbus. Op zich een mooie stap, maar daarmee wordt nog niet voldaan aan de kamerbreed gedragen motie Ellemeet en Michon-Derkzen, waarin het kabinet wordt gevraagd om de vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn af te schermen. Het vestigingsadres is onder meer openbaar vanwege de rechtszekerheid. Dat is belangrijk, ook voor onze achterban. Je wilt immers weten met wie je zaken doet en ook laten zien dat je een betrouwbare partner bent. Toch zijn er andere manieren om deze rechtszekerheid te bereiken, waardoor je het vestigingsadres volledig kunt afschermen in het Handelsregister zonder dat je een openbaar postadres nodig hebt ter vervanging.

 

Privacy beter geborgd

Daarnaast stelt de minister voor om bij alle ondernemers telefoonnummers en e-mailadressen niet meer openbaar te maken en komt er een verbod op commercieel gebruik van gegevens in het Handelsregister voor bijvoorbeeld marketing. Deze gegevens zijn dan alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. “Dat is weer een mooie stap naar een betere borging van de privacy van ondernemers”, zegt Margreet Drijvers over deze ontwikkeling.

 

De voorgestelde maatregelen worden in september dit jaar besproken tijdens twee digitale sessies waar stakeholders en belanghebbenden kunnen reageren op deze maatregelen. Uiteraard is PZO daar bij.

X