Het kabinet heeft de afgelopen periode stappen gezet om de privacy van zelfstandige ondernemers beter te beschermen. Zo is het BTW-nummer aangepast zodat het BSN-nummer daar niet meer uit te herleiden is. En sinds begin van dit jaar is een gedeelte van de woonadressen in het Handelsregister afgeschermd. Maar de woonadressen van zelfstandig ondernemers die geen apart vestigingsadres hebben, blijven nog steeds openbaar. Nu de volledige Kamer heeft aangegeven dat dit onwenselijk is, is de minister op zoek naar oplossingen. In het Commissiedebat zijn er diverse oplossingen aangedragen en die hebben we vanuit PZO aangevuld.

Volledige Kamer voor afschermen woonadressen

Afgelopen zomer kwam de Autoriteit Persoonsgegevens met een wetgevingsadvies om de adresgegevens van zelfstandigen af te schermen. Niet alleen vanwege de privacy, het voorkomen van bedreigingen en geweld, maar ook om de kans op identiteitsfraude te verkleinen. Daarop volgde de motie Ellemeet en Michon-Derkzen besproken. In die motie wordt het kabinet gevraagd om de vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn af te schermen. De volledige Kamer heeft voor deze motie gestemd. Het is een breed gedragen boodschap.

 

Opt-in systeem

Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat is nu aan het onderzoeken hoe ook deze woonadressen afgeschermd kunnen worden. Daarover sprak ze op 3 februari in het Commissiedebat ‘Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel’ met diverse Kamerleden. De minister gaf aan dat de Kamer van Koophandel al coulanter om gaat met het afschermen van woonadressen in het geval van bedreiging. Waarop de PvdA aangaf liever een opt-in te zien. Je woonadres is in dat geval niet zichtbaar tenzij je daar toestemming voor geeft.

 

Praktische oplossingen

Diverse Kamerleden hebben meer oplossingen aangereikt waar de minister naar gaat kijken. Vanuit PZO hebben we de minister een brief geschreven waar wij ook een aantal oplossingen aandragen om de motie Ellemeet en Michon-Derkzen uit te voeren. Op dit moment is het vestigingsadres onder meer openbaar vanwege de rechtszekerheid. Dat is belangrijk, ook voor onze achterban. Toch zijn er andere manieren om deze rechtszekerheid te bereiken, waarbij de vestigingsadressen (en in veel adressen dus ook woonadressen) niet openbaar gemaakt hoeven te worden. Zo kan de minister inderdaad een opt-in systeem invoeren zoals de PvdA heeft aangegeven. Ook kun je opteren voor een verklaring van de Kamer van Koophandel dat een bedrijf bestaat en wie bevoegd is bij een informatieaanvraag. Een laatste mogelijkheid is dat de Kamer van Koophandel bij een informatievraag vervolgens aan de betreffende ondernemer vraagt of hij toestemming geeft om zijn gegevens te delen met de informatieaanvrager.

 

Privacy ondernemers

PZO vindt de privacy van zelfstandigen belangrijk en er moet een goede balans worden gevonden in de privacy ten opzichte van het belang van de openbaarheid van het register. Die balans is er nu nog niet en wij moedigen de minister aan om hier de juiste stappen in te zetten.

X