Het kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo konden ondernemers gebruikmaken van het bijzonder uitstel van betaling voor hun belasting. Veel ondernemers hebben hiervan gebruikgemaakt. Sommige ondernemers hebben de opgebouwde schuld al terugbetaald. De overige ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 starten met het in termijnen terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. Ondernemers die moeite hebben om te voldoen aan deze verplichting, kunnen onder voorwaarden nog gebruik maken van versoepelingsmaatregelen.

Versoepelingen

Een aantal versoepelingen van september 2022 helpt ondernemers die moeite hebben met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling. Ondernemers kunnen een verzoek indienen om de betalingsregeling tijdelijk aan te passen, zodat er meer financiële ruimte ontstaat. Zo kun je een betaalpauze van maximaal 6 maanden aanvragen, of per kwartaal betalen in plaats van per maand. Daarnaast is het (onder voorwaarden) mogelijk om de termijnbedragen te verlagen, door de looptijd van de regeling te verlengen van 60 naar maximaal 84 maanden.

Ondernemers moeten zelf actie ondernemen om hiervan gebruik te kunnen maken. Hiervoor moet je een gemotiveerd verzoek indienen bij de Belastingdienst en daarnaast aanvullende stukken aanleveren. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Belastingdienst.

 

Onderneem actie

Heb je moeite met het betalen van de belastingschulden, onderneem dan zelf actie richting de Belastingdienst. Want niks doen is geen optie.

X