Wat PZO betreft moet de privacy van zelfstandig ondernemers beter geborgd worden. De laatste jaren zijn er al diverse stappen gezet om ondernemers beter te beschermen, zoals de aanpassing van het BTW-nummer. “Het is goed om te zien dat er stappen worden gezet, maar de openbaarheid van woonadressen blijft een doorn in het oog”, zegt Margreet Drijvers. Daarom heeft PZO gereageerd op de internetconsultatie over de afscherming van gegevens op verzoek. Wat ons betreft gaat dit nog niet ver genoeg en kan er nog een schepje bovenop.

Afschermen woonadressen

Het is al langer onderwerp van gesprek, de afscherming van gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). Er wordt veel over gepraat en lang bleef het daarbij. Totdat de KVK afgelopen zomer melding maakte van een datalek in het Handelsregister. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde mede daarom een wetgevingsadvies voor.

De AP raadde aan voortaan de woonadressen van zzp’ers alleen beschikbaar te maken voor bepaalde beroepsgroepen en instanties, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders. Niet alleen vanwege de privacy, het voorkomen van bedreigingen en geweld, maar ook om de kans op identiteitsfraude te verkleinen. Daarover gaat de internetconsultatie waar PZO op heeft gereageerd. Op dit moment zijn de woonadressen van zelfstandig ondernemers die geen apart vestigingsadres hebben nog steeds openbaar.

 

Internetconsultatie

In een brief hebben we gereageerd op deze internetconsultatie.  Wat PZO betreft is het afschermen van alleen de woonadressen van zelfstandigen die een apart vestigingsadres hebben een te kleine stap. “Wij pleiten voor een nog verdere verruiming van de mogelijkheid om woonadressen af te schermen. De privacy van zelfstandigen is belangrijk en er moet een goede balans worden gevonden in de privacy ten opzichte van het belang van de openbaarheid van het register. Die balans is er nu nog niet en wij moedigen de minister aan om hier de juiste stappen in te zetten”, zegt Margreet Drijvers.

Wij doen wederom praktische suggesties die we ook eerder dit jaar aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat hebben gedaan. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven dat ook deze adressen afschermend moeten worden. Na een motie hierover stemde de gehele Kamer unaniem in met deze boodschap aan het kabinet. De minister is op dit moment op zoek naar oplossingen en ze kan dus goed gebruik maken van de oplossingen die we haar hebben aangereikt.

X